Nisse Hasse stället

Kategori: Bebyggelselämning

Stället var ett torp under en gård i Böle.

Koordinater: 56.862817, 16.296282

Information om Nisse Hasse stället

Stället var ett torp under en gård i Böle.På platsen står en uppsatt skylt varav framgår att här bodde torparen Nils Johannes Augustsson (”Nissehasse”) och hans fru Anna i ett hus som av grunden att döma hade måtten c:a 7 x 11 m. Torpet hörde till den gård som på senare tid ägs av Göran Jönsson i Nybro. Den som bodde sist på platsen var skräddaren Alfred Molin.
Augustssons son Johan Sundström flyttade huset till Persmåla och första huset på vänster sida på Ebbegärdevägen.
Vid kontroll i husförhörslängderna har uppgiften om ”Nissehasse” visat sig felaktiga. Han hette i verkligheten Nils Lorens Jonsson med hustru Anna Lorensdotter och sonen Johan August, som senare tog namnet Sundström.
Skräddaren Alfred Molin hette enligt församlingsboken Bolin.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson