Sönnarslövs bys allmänning Urfabrikörens

Kategori: Småhus

Information om Sönnarslövs bys allmänning Urfabrikörens

”Urfabrikörens” hus på Sönnarslöfs allmänning som beboddes av en urmakare och lärlingar.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stina Nilsson
e-post/stina64@telia.com