Näsbyholm, Härad

Kategori: Säteri

Näsbyholms säteri.

Koordinater: 59.368834, 16.926203

Information om Näsbyholm, Härad

Näsbyholms säteri.Näsbyholm, fideikommissegendom i Härads socken, 6 km väster Strängnäs vid Sörfjärden av Mälaren omfattar 6 mantal med en areal av 1.165 har varav 305 har åker, taxeringsvärde 250.000 kr (1924).

Egendomen bildades 1640-talet av B Uggla, tillhörde sedan ätterna Hierta och Taube samt gjordes 1758 till fideikommiss inom släkten Billberg. 1809 övertogs Näsbyholm av släkten Nauckhoff.

1938
Näsbyholms säteri
Tel. Härad 5.
Postadress: Strängnäs.
Areal Total 1.150 har, därav 300 åker, 750 skog, 100 övrig mark.
Taxeringsvärde. c:a 306.000.
Jordart: Ler- och mulljord. Skogsbestånd: Blandad barr- och lövskog.
Mangårdsbyggnaden uppförd omkring 1820, flyglar under 1600-talet.
Ekonomibyggnaderna uppförda omkring 1870.
Djurbestånd: 15 hästar, 60 kor, 40 ungdjur.

Fastighetsinventering Näsbyholms säteri.
Gårdshus om 19 x 11 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare finns. Matkällare saknas. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggt år: 1880. Ombyggt 1939.
Vattenledning inomhus finns. Avloppsledning inomhus finns. Elbelysning finns. W-C 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 10 rum och kök, samt en lokal av annat slag.
Ägare Hans Nauckhoff. Tel: Härad 20 . Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm säteri. Lägenhet nr.
Husets mått 11 x 11 m. Huset inrymmer en lägenhet om 1 Kök och 5 rum. Uppvärmningsanordning kamin, spis och kakelugn. Golv av trä. Byggd före 1880.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob saknas. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare E. Viksted. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm säteri. Lägenhet nr. och nr.
Husets mått 17 x 6 m. Huset inrymmer två lägenheter om vardera Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Byggd före 1880.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Outhyrd. Tel Härad 16. Årtal ej angivet.

Fastighetsinventering Näsbyholms säteri.
Gårdshus om 10 x 10 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare finns. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggt år: 1880. Ombyggt 1943-44.
Vattenledning inomhus finns. Avloppsledning inomhus finns. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 4 rum och kök.
Ägare Hans Nauckhoff. Tel: Härad 20 . Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr.
Kök och 4 rum. Uppvärmningsanordning spis. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob saknas. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare: Inspektor Iverbo, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsinventering Näsbyholms säteri.
Gårdshus om 9 x 6 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare finns. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggt år: 1880. Ombyggt ej angivet.
Vattenledning inomhus saknas. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 1 rum och kök.
Ägare Hans Nauckhoff. Tel: Härad 20 . Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr.
Kök och 1 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil saknas. Garderob saknas. Förstuga saknas. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Karl Fredrik Haglund, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsinventering Näsbyholms säteri.
Gårdshus om 11 x 6 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare finns. Tvättstuga saknas.
Byggnaden byggt år: 1880. Ombyggt ej angivet.
Vattenledning inomhus saknas. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 1 rum och kök.
Ägare Hans Nauckhoff. Tel: Härad 20 . Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr.
Kök och 1 rum. Uppvärmningsanordning spis. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga saknas. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Theodor Karlsson. Årtal ej angivet.

Fastighetsinventering Näsbyholms säteri.
Gårdshus om 15 x 5 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Matkällare finns. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggt år: 1880. Ombyggt 1938.
Vattenledning inomhus saknas. Vattenpost. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 2 lägenhet om 2 rum och kök.
Ägare Hans Nauckhoff. Tel: Härad 20 . Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr 1.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Martin G. Andersson, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr 2.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Viktor Karlsson, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsinventering Näsbyholms säteri.
Gårdshus om 10 x 9 m. Grund av gråsten finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Matkällare finns. Tvättstuga finns.
Byggnaden byggt år: 1880. Ombyggt 1937.
Vattenledning inomhus saknas. Gårdsbrunn. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 2 lägenhet om 2 rum och kök.
Ägare Hans Nauckhoff. Tel: Härad 20 . Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr 1.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: ”Outhyrd”. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Näsbyholm. Lägenhet nr 2.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Kurt V. K. Haglund, Härad. Årtal ej angivet.


Bilder och dokument från Näsbyholm, Härad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom