Låsta

Kategori: Gård, Hemman

Låsta, gård om 1/8 mantal.

Även namnet Låstad kan förekomma.

Koordinater: 59.312164, 16.917164

Information om Låsta

Låsta, gård om 1/8 mantal.

Även namnet Låstad kan förekomma.
1891
Låsta, gård om 1/8 mantal.

1938
Låstad
Postadress: Byringe. Tel. 1 Granheden.
Areal: Total 15,8 har, därav 10 åker, 5,8 skog.
Taxeringsvärde 10.300.
Jordart: Övervägande styv lerjord, något sandjord o. mull-jord.
Skogsbestånd: Barrskog
Mangårdsbyggnaden uppförd i början på 1800-talet.
Ekonomibyggnaderna uppförda 1927.
Djurbesättning: 2 hästar, 8 kor, 1 ungdjur, 14 svin, 40 höns.
Arealen till större delen täckdikad.

Fastighetsinventering Låstad
Gårdshus om 7,6 x 4,4 m. Grund finns. Ytterväggar av trä. Tak av tegel. Källare saknas. Matkällare saknas. Tvättstuga saknas.
Byggnaden byggd år 1880. Ombyggt ej angivet.
Vattenledning inomhus saknas. Gårdsbrunn. Avloppsledning inomhus saknas. Elbelysning finns. Avträde 1 st.
Fastigheten inrymmer 1 lägenhet om 2 rum och kök. Förvaringsrum
Ägare Erland Pettersson, Byringe, Strängnäs. Tel: Granhed 1 Årtal ej angivet.

2008
Härads-Låsta 1:1 används som sommarstuga. Ny ägare tillträdde 2008.


Bilder och dokument från Låsta

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i LåstaBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom