Länsmans

Kategori: Gård

Information om Länsmans

Länsmans (ej i kbf). Gården, som hade jord även i Uppbo, har sina rötter hos länsmannen Anders Jacobsson Dahl, 1655-1720, vilken först var gift i Djupdalen men gifte om sig med gästgivaränkan Margareta Andersdotter, 1658-1728. Hon var från Uppbo men paret bosatte sig i Nedernora. Dahls dotter från första äktenskapet, Catarina, född 1678, gifte sig med sin styvbror, komministern i Stora Skedvi, Anders Uppström, 1678-1715. Deras dotter Catarina, 1703-1741 blev gift med sergeanten Carl Dahlström, 1695-1745, från Stockholm. Alla de ovan nämnda bodde i Nedernora.

Via en sidogren ärvdes gården så småningom av Dahlströms dottersons dotter Catarina Carlsdotter, 1783-1845. Hon var gift med länsmannen Anders Rahm, 1756-1821, i Uppbo i hans andra gifte. Omkring 1818 flyttade de till Nedernora.

Under 1800-talets senare del försvann gården och uppgick i andra fastigheter. Gårdstomten köptes av snickaren Erik August Forsell, född 1846 i Norrbärke socken och gift med Elisabeth Johansdotter född 1844 i Staffs, Ansta. De ankom från Stockholm 1878 och byggde en gård som de kallade Bronäs.

***

Nedanstående text är hämtat från byboken ”Nedernora i Stora Skedvi, utgiven 1990, av Janne Bäcke och Leif Olofsson”.

***

Gårdsnamnet finns ej med i kyrkobokföringen, men används i andra sammanhang. Senare Litt AO nr 27. Vid storskiftet 1810 ägdes marken av Anders Rahm i Uppbo. Senare av Mix.

Första familjen där vi har uppgifter om är länsman Anders Dahl, 1655-1720, härstammande från Västergötland.

Hustru ett var Karin Andersdotter, cirka 1636-1704, från Djupdalen. Måns Persson Travares änka. Hustru två var Margareta Andersdotter, cirka 1658-1728. Änka efter gästgivaren Erik Eriksson Uppström i Uppbo.

Anders Dahl från Tullmats i Djupdalen, gifte sig med Karin Matsdotter, Djupdalen, änka efter Måns Persson Travare. Måns Travare var officer och deltog i krigen ute i Europa och Ryssland i flera omgångar.

Måns Travare skänkte gåvor till Stora Skedvi kyrka vid flera tillfällen. Till exempel en gång för god hemresa när han kom hem från Tyskland. De två ljusramar av mässing uppsatta bredvid det gamla altarskåpet vid ingången till sakristian är skänkta av Måns Travare. Antagligen har de följt med hem från Tyskland eller någon annan plats. Han avled den 20 november 1675 i Gefswald och blev enligt dottersonen Erik Bromans levnadsbeskrivning begravd i Stora kyrkan där.

Hustrun Karin som då blev änka med åtminstone två egna barn, Mats och Elisabeth, cirka sex och sju år gamla, gifte om sig med länsman Anders Dahl i granngården Tullmats eller Tunmats och år 1678 fick en en dotter Catarina.

Omkring år 1689 flyttade de till Nedernora, men Anders Dahl tycks redan år 1677 vara ägare till gården i Nedernora.

Karins son Mats blev bonde och nämndeman och blev kvar i Djupdalen. Dottern Elisabeth gifte sig 1690 med soldaten Erik Persson Dufva från Myckelbyn, som korpral hette han Falkenvinge, senare tog han sig namnet Broman. Elisabeth och Erik Broman fick fyra söner, Anders, Pehr, Måns och Eric. Samtliga var militärer och deltog i krig på flera håll. Elisabeths son Erik Broman har skildrat sitt liv i en lång och mycket intressant levnadsbeskrivning. Kopia finns hos Janne Bäcke.

Anders Dahls hustru i andra giftet, Margareta Andersdotter Uppström, änka efter gästgivaren i Uppbo Erik Eriksson Uppström, cirka 1641-1700.

En av hennes söner Johan Uppström blev gästgivare och gifte sig med dotterdottern till professorn och prosten i Husby, den berömda Jonas Columbus. Johan var troligen far till den Matts Jansson Uppström från Uppbo, vars son Johan Uppström blev komminister i Äppelbo, gift sex gånger, en stor slagskämpe som vid 84 års ålder blev suspenderad för övervåld i sakristian mot sin adjutant.

Källhänvisning: Doktor Carl-Gustaf Berglins släkthistorik över släkten Broman från Dala Husby.

Ägare 1725: Sergant Carl Dahlström, 1695-1745, från Stockholm, gift med Catharina Uppström, 1703-1741. Hennes föräldrar, komminister Anders Uppström och Catarina Dahl. Deras barn: Brita Caisa, född 1724, Anders född 1725, kapten. Greta Stina född 1727 samt Rebecca född 1729 (se längre ned i texten).

Brita Caisa, född 1724 blev gift med gästgivaren och bokhållaren Abraham Lundberg, född 1719 i Söderbärke. De bodde i Uppbo och hade sönerna: Jacob Vilhelm, 1755-1795, gift med Catharina Dahlström, född 1750 i Dala-Floda. Dotter till kapten Anders Dahlström född 1725. De var alltså kusiner. Catharina blev omgift med länsman Anders Rahm.

Carl Abraham Lundberg, 1748-1790, gift med Anna Elisabeth Wallin, från Karlskoga, död 1824.

Anders Dahlström, 1725-1792, kapten, gift med Catharina Ersdotter, 1723-cirka 1795, från Hagen i Dala-Floda. Familjen bodde en tid i Floda, men år 1784 flyttade de tillbaka till Skedvi.

Barn: Carl-Eric Dahlström, 1748-1797. Fältväbel. Gift med Brita Göransdotter, 1753-1799, Floda. Carl Eric drunknade vid Torsångs kyrka den 2 januari 1797 under en resa till Stora Skedvi.

Christina Catharina Dahlström, född 1750, gift med kusinen Jacob Lundberg. Anders Wilhelm, född 1763, rustmästare.

Kapten Anders Dahlström, född 1725, tjänte som militär i 47 år. Bevistade bland annat Pommerska kriget 1758-1762. Var med Dalfrikåren till Värmland 1788 och med till Finland 1789. Död i Uppbo den 7 juni 1792.

Greta Stina Dahlström född 1727, gift med soldaten Eric Ersson Hierpe, 1726-1773. De fick många barn, men alla dog tidigt. Greta Stina flyttade år 1778 till Nyberget.

Ny ägare: Carl Hansson, 1752-1832, från Jönis i Uppbo och gift med Anna Jansdotter 1754-1834. Hans föräldrar var soldaten Hans Ersson Rappfeldt, 1726-1792 och Rebecca Dahlström, 1729-1800.

Bosatt i Länsmansgården var lantmätaren för storskiftet 1806-1810, Gustaf Sahlberg, född 1777, från Sala och gift med Anna Andersson, född 1787, från Hysta. De hade barnen Maria Lovisa, född 1820 och Gustafva Charlotta, född 1827. Fadern var rådman i Sala.

Karl Sundkvist, född 1843 från Ockelbo, gift 1815 med Anna Lisa Sand, född 1848. Hennes föräldrar soldaten Carl Vilhelm Sand och hustrun Anna. (Se Krantz-stugan).

En annan styvson till länsman Anders Dahl, Anders Uppström, 1679-1715, blev komminister i Stora Skedvi och gifte sig år 1700 med styvsystern Catarina Andersdotter Dahl, Anders och Karins dotter, född i Djupdalen 1678.

Catarina avled 1712 och Anders Uppström gifte 1713 om sig med prästdottern Gertrud Sevallius, född i Rasjöbo. Hennes far kyrkoherden Johan Sevallius i Svärdsjö hade 15 år tidigare, under en resa 1698 avlidit i Anders Uppströms föräldrahem i Uppbo.

Anders Dahl skänkte även han en gåva till Stora Skedvi kyrka. Det var en ljuskrona. Placerad längs bak i stora gången.

Ljuskrona av malm med 20 ljusarmar i två kransar med spiror och klockor samt ljusmanschetter i snäckform, krönt av kvinna, som troligen hållit palmkvist.

Inskrift. DETTA. /GVDS. HWS. / TIL. PRYDNAD. / FÖRÄHRER. WÄLMENT. / DENNA: CRONA: / ANDREAS: DAHL. / ANNO: 1711.

Länsman Anders Dahl från Nenora, som dog först 1720, var bördig från Västergötland och gift med Karin Matsdotter. Deras dotter Catharina var gift med komministern i församlingen Anders Uppström. Ljuskronan, som gavs i testamente ”efter honom (Dahl) och dess k. hustru, när Gud dem kallar hädan”, placerades över blivande grav.

Ljusarmar av mässing, skänkta enligt räkenskaperna 1772 av fänriken Måns Travare i Djupdalen. Enligt en senare inventarieanteckning, tydligen felaktig, skulle den ena vara skänkt av kyrkvärden Petrus Holstenius i Klackbo. Ljusarmarna voro först placerade på pelaren vid predikstolen men flyttades senare till koret. Renoverade 1922 och uppsatta vid dopaltaret.

Ljusbärare. Gåva 1977 till minne av gossen Johan Roslund, Orrsta.

Utdrag ur Stora Skedvi kyrkas historiska översikt av Gunnar Ekström.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.