Upplings

Kategori: Gård

Koordinater: 60.406861, 15.803053

Information om Upplings

Från storskiftet år 1806 finns antecknat på Herr Johan Uppling (Uppbo), tre stycken ägor med litter nr 40, 41 och 41. (På storskiftes kartan betecknat ar.) Ägorna som ligger vid Skommars i Nedernora, gränsade till Orrsta by, tilldelades Johan Uppling som hustruarv.

Gården Upplings har legat hitom Nyängs sett från Arkhyttehållet. Stugan innehöll två rum och förstuga och hel vind, murad skorsten och bakugn. Övriga byggnader bestod av visthusbod, en kornlada med loge samt ett lilder, ett fähus med lana och stillbod sammanbyggt med ett vedlider, en vattenkälla hörde till gården enligt ett salubrev daterat den 25 maj 1812.

Gården såldes med jord och skog av änkan till Johan Uppling, Margareta M Andersdotter den 11 juli 1840. Fastigheten köptes av Sjöns Lisa Andersdotter från Myckelbyn i Husby. Köpesumman var 300 riksdaler riksgällds. Hon tillköpte åren 1841 och 1843 mera jord och skog av Nirs Johan Ersson och Pers Sam Jansson. Gift med Anders Johan Norberg år 1944. Johan dog den 23 december 1949. De hade inga bröstarvingar. Upplings Elisabet (Lisa) Norberg född Andersdotter dog den 17 maj 1891. År 1892 köpte Nyängs Erik Eriksson fastigheten. En syster till Lisa Norberg, Johanna Andersdotter skulle få bo kvar i stugan till den 14 mars 1892. Därmed upphörde Upplings fastigheten, samtliga hus revs och användes i byggningarna i Nyängs.

Upplings Lisa var min farfars faster.

Arkhyttan den 3 mars 1988

Nyängs Arne Eriksson

***

Johan Uppling var född i Uppbo år 1763, och var vid tiden för giftermålet bruksbokhållare på Lövåsens silververk. Senare blev han länsman och bodde i Uppbo eller Nedernora.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.