Tarven

Kategori: Bebyggelselämning

Torp på Näsbyholms ägor utmed gamla vägen till Brunna.

Koordinater: 59.363260, 16.926799

Information om Tarven

Torp på Näsbyholms ägor utmed gamla vägen till Brunna.Förste torpare var Erik Nilsson med hustru Stina Larsdotter och sju barn som bodde år 1753 på torpet.

Perioden 1886-1889 benämnes torpet Tarfnen, bebodd av smeden Gustaf Johansson, död 1887. Änkan bodde kvar till 1896. Ytterligare två änkor till f.d torpare bebodde torpet åren 1891 och 1891- 1895.

1895 inflyttar f.d soldaten Johan Albert Kumlin, född 1862 från Toresund in på torpet.

Till 1938 bodde Ernst och Elsa Eriksson på Tarven. Ernst var förman vid Näsbyholm.

Fastighetsbeteckning Näsbyholms säteri, Tarven. Lägenhet nr.
Husets mått 8 x 5 m. Fastigheten omfattar en lägenhet om 1 kök och 1 rum. Uppvärmningsanordning spis. Byggt före 1880.
Skafferi finns. Skafferiventil saknas. Garderob saknas. Förstuga finns. Vatten- och avloppsledning saknas.
Lägenhetsinnehavare: Outhyrd. Tel: Härad 16. Årtal ej angivet.

Under senare tid användes torpet som sommarstuga.

Huset raserades 1994 i samband med bygget av ny motorväg.


Bilder och dokument från Tarven

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom