Snavlunda Masugn

Kategori: Masugn

Koordinater: 58.958695, 14.914605

Information om Snavlunda Masugn

Anlades 1639  

Upphörde 1685

Snavlunda masugn uppfördes 1639 av faktorn Anders Nilsson och drevs från 1642 av honom och hans kompnjon,borgmästaren Anders Boij. Den var belägen vid Björkå 1 km sydost om Snavlunda kyrka och drevs av en liten bäck, som rinner mellan Kyrksjön och Östersjön. På platsen finnes en numera övergiven kvarn, invid vilken slaggvarp kunna iakttagas här och var i närheten.

Hyttan gick en kort och föga lyckosam framtid till mötes. Redan under den första blåsning. 1640, ramponerades pipan, och 1649 blev masugnen ånyo oduglig efter tre dygns blåsning.Den stod efter ombyggnad ånyo färdig att tagas i bruk 1651. Den drevs med malm från Matsgruvan på Distorpsfältet, Degernäs, Åmme och Västerby Gruvor. Av brist på skog kunde på 1660-talet blåsas blott två veckor om året.Senare blev skogsbristen så allvarlig, att hyttan i början på 1680-talet måste inställa driften. 1685 meddelade Anton von Boij, att han ej var sinnad att nedlägga hyttan utan åter driva den, så snart skogen hunnit växa till. 1692 anhöll han emellertid, att hyttan måtte strykas ur tiondelängden. Den låg sedan många år öde, och i dess ställe hade Lassåna masugn uppförts och privilegierats.

 

Från Bengt Waldens böcker om Skyllberg 1945

 

 


Bilder och dokument från Snavlunda Masugn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sten Karlsson
Inmatare för Snavlunda hembygdsförening Telefon 019-141825, 070-6234235 eller e-post stenekarlsson@telia.com