Lotsgården

Kategori: Gård, Hemman

Lotsgården på Skäggenäshalvön var en av de två gårdarna i byn Näs eller Rev.

Koordinater: 56.770531, 16.458199

Information om Lotsgården

Lotsgården på Skäggenäshalvön var en av de två gårdarna i byn Näs eller Rev.Lotsgården har sedan flera århundraden tillbaka bebotts och brukats av lotsar.
Kung Gustav Vasa ålade på 1500-talet bönderna i en del kustområden att hålla och avlöna ”styrmän” (lotsar) åtminstone för kungens och Kronans skepp. De gårdar som höll dessa styrmän fick viss skattebefrielse.
Förhållandet med lotshemman reglerades i lotshemmansförordningen efter ett riksdagsbeslut 1655. Redan då blev Lotsgården, eller som benämningen löd ”Näs eller Rev No 2”, lotshemman.
Vid reduktionen på 1680-talet blev Lotsgården kronohemman. Två lotsar blev ”åboar” på var sin halva av gården.
Enligt ett reglemente från 1827 skulle det på Skäggenäs finnas två mästerlotsar, två sekundlotsar och två lotslärlingar.
År 1849 sålde Kronan Lotsgården till de två innehavarna mästerlotsen Jean Karl Pettersson och sekundlotsen Peter Lorentz Olsson. Gårdsägarna fick dock förpliktiga sig att även fortsättningsvis delta i lotsningen, men på 1920-talet fanns inga aktiva lotsar kvar på Lotsgården.
Ena gårdshalvan köptes 1919 av Martin Gideon Jonsson och 1935 köpte han även den andra halvan.
Nästa ägare John och Alice Samuelsson köpte gården 1942.
Under 1950-talet växte ett sommarstugeområde fram på Lotsgårdens marker och detta resulterade i att 1965 köptes gården in av dn nybildade Lotsgårdens Sommarstugeägareförening.


Bilder och dokument från Lotsgården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson