Finnhult

Kategori: By

Norra Finnhult i Agunnaryd och Södra Finnhult i Pjätteryds socken, gränsar till varandra, men skilts åt genom sockengränsen. Det finns en stark koppling genom släktled som sammanbinder några av gårdarna i byarna. Från 2009 är dessa gårdar åter samlade under samma ägare.

Koordinater: 56.71803, 14.07541

Bilder och dokument från Finnhult

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Finnhult
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gunvor Karlsson
Jag arbetar för Agunnaryds Hembygdsförening och även för månadstidningen Agunnaryds Allehanda, se visitagunnaryd.se Se även Besöksmål Agunnaryds Rikedomar, en bok om olika upplevelser och besöksmål. Boken kan beställas via mig för 100 kr. gunvor@agunnaryd.se