Klockarhyttan masugn

Kategori: Masugn

Koordinater: 58.96969, 15.06106

Information om Klockarhyttan masugn

KLOCKARHYTTAN 

 

Länk: bygdeband / Sundbohäradsgruppens arbete

LÄNK: RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FORNSÖK RAÄ nr: Lerbäck 150:1

LÄNK: HYTTOR / MASUGNAR I SUNDBO HÄRAD OCH LERBÄCKS SOCKEN

 

Medeltida hytta?

Från Bertil Waldéns böcker om Skyllbergs bruk 1947 sid. 29

Fortsätter vi leta efter hyttnamn, så finner vi i Lerbäck, ca 4 km nordost om Skyllberg, Klockarhyttan. Hemmanet kallas i äldre jordeböcker alltid Hyttan, och namnet Klockarhyttan torde ha tillkommit för att undvika förväxling med Rönneshytta, som även det mestadels registrerades som Hyttan. Klockarhyttans belägenhet ej långt från Estabo och Västra Å hyttor och malmförekomsterna söder om Tisaren gör troligt, att en hytta varit anlagd vid den lilla bäck, som rinner från Klockarhyttesjön till Tisaren

Från: Eva Skyllberg i Altas över Sveriges Bergslag /Lerbäcks Bergslag – sid. 137

Hyttområde bestående av rest av hyttbacke. Ingen slagg registrerades vid inventeringen. Vid forminnesinventeringen 1955 fanns ett slaggvarp. .//.Ingen hytta eller hammare finns redovisad i det äldre historiska kartmaterialet. Hyttan omnämns inte heller i de historiska uppgifterna. Det är troligt att Klockarhyttans hytta, RAÄ 150, existerade under medeltiden och lagts ner tidigt.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Peter Lundquist