Fallhyttan

Kategori: Masugn

Koordinater: 58.87847, 15.068361

Information om Fallhyttan

FALLHYTTAN

 LÄNK: HYTTOR/MASUGNAR I SUNDBO HÄRAD OCH LERBÄCKS SOCKEN

LÄNK: RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FORNSÖK

Anlagd:  1200-talets slut

Nedlagd:  upp. saknas

 Från: Eva Skyllberg i Altas över Sveriges Bergslag /Lerbäcks Bergslag – sid. 128

På år 1723 och år 1730 års kartor är hyttområdet i Fallhyttan markerat med upplysningen ”gammalt masugnsställe”. Detta bör innebära att masugnen var nedlagd innan karteringen gjordes men det är osäkert när. Det borde dock ha funnits lämningar på platsen som var så iögonfallande att lantmätaren tyckte att hyttan var värd att kartera trots att den inte var i drift. På 1849 års karta finns dock ingen hytta markerad. I andra skriftliga källor finns inga indikationer om att hyttan skulle varit i drift under 1600-talet eller senare (Waldén 1947:28). 14C-dateringarna av hyttan till 1200-talets slut är särskilt intressanta eftersom de visar på bergshantering i Lerbäcks bergslag som föregår de skriftliga källorna (Hansson 1985:135). Fallhyttan har troligen varit i drift långt senare än vad som framgår av 14C-dateringarna men detta har inte inneburit att äldre lager har förstörts utan hyttområdet har ett stort preparatsvärds även för hyttans äldsta fas.

Bebyggelsen Fallhyttan redovisas på 1723 års karta vid läget för RAA 175. På 1849 års karta redovisas ett torp vid Lilla Fallhyttan, RAA 176. Fallhyttan förekommer inte i det skriftliga källmaterialet, utan redovisas först år 1825 som ett oskattlagt torp trots att det har förekommit långt tidigare i kartmaterialet.

Från Bertil Waldéns böcker om Skyllbergs bruk 1947 s.28

Vad Fallhyttan beträffar så finns å kartor från 1723 och 1730 markerat ett ” gl:t Masungz Ställe” ca 500 m nord-väst gården Fallhyttan vid ett litet vattendrag mellan Bastugölen och Fallhyttesjön. Någon masugnsdrift under 1600-talet är ej dokumenterat känd vare sig där eller vid Lunthyttan

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Peter Lundquist
Redaktör peter.lundquist@telia.com