Gårdsjö (Gålsjö) / Sandbackens kopparhytta

Kategori: Masugn

Koordinater: 58.911838, 15.121947

Information om Gårdsjö (Gålsjö) / Sandbackens kopparhytta

GÅLSJÖ (GÅRDSJÖ) / SANDBACKENS KOPPARHYTTOR

 LÄNK: HYTTOR / MASUGNAR I SUNDBO HÄRAD OCH LERBÄCKS SOCKEN

LÄNK: RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FORNSÖK

Länk: bygdeband / Sundbohäradsgruppens arbete

Uppförd  1809

Nedlagd 1844

Från Bertil Waldéns böcker om Skyllbergs bruk 1947 sid. 107:

Vid Gårdsjö uppfördes 1809 en provhytta för smältning av kopparmalm från Venafältet. De tre första frihetsåren prolongerades 1813 med ytterligare nio. Den drivande kraften var kronofogden G. Strömstedt, en delägare i det första Venabolaget, och teknisk ledare en inspektor Nyberg, som varit smältare vid Åtvidabergs kopparverk. Verksamheten synes ha nedlagts på 1820-talet, då de större anläggningarna på Venafältet tillkommo. Anläggningen återuppstod emellertid på samma plats, ehuru under annat namn. Den 1 juni 1841 utfärdade nämligen Bergskollegium privilegium å en kopparhytta vid Sandbacken. Den drevs av intressenterna i Håkansboda koppargruvfält i Ramsbergs socken och försågs med malm från Håkansboda och Läggesta gruvor samt Vena Smedjegruva Ägare voro grosshandlare J. Paton och disponent C. J. Wigart. Framställningen av tämligen oansenliga kvantiteter garkoppar pågick t.o.m. 1844 och upphörde, sedan Paton inköpt Flögfors och Håkansboda gruvfält och förlagt verksamheten dit.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Peter Lundquist