Södra Svaldre hytta

Kategori: Masugn

Koordinater: 58.913227, 15.127744

Information om Södra Svaldre hytta

SÖDRA SVALDRE HYTTA

Anlagd 1675

Nedlagd  slutet av 1600-talet

 LÄNK: HYTTOR / MASUGNAR I SUNDBO HÄRAD OCH LERBÄCKS SOCKEN

LÄNK: RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FORNSÖK

Länk: Bygdeband / Sundbohäradsgruppens arbete

 Från Bertil Waldéns böcker om Skyllbergs bruk 1947 sid. 185

Den 3 december 1675 erhöll Jean De Geer privilegium på en masugn, som skulle ersätta Espelds nedlagda kronomasugn. Den nya masugnen uppfördes på De Geers skatteägor vid Södra Svaldre. I privilegiet beviljades De Geer sex frihetsår men förbjöds uttryckligen köpa kol inom bergslag.

Huru länge denna masugn ägde bestånd, har ej med visshet kunnat utrönas, men av allt att döma har det ej varit under någon längre tidsperiod. Den omtalas några gånger på 1680-talet då den blandades in i en vidlyftig process, för vilken skall redogöras i annat sammanhang. (se Norra Svaldre hytta). Mot slutet av 1600-talet torde i varje fall Södra Svaldre masugn ha varit nedblåstTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Peter Lundquist
Redaktör peter.lundquist@telia.com