Agunnaryds LRF

Kategori: Föreningsverksamhet

LRF som intresseorganisation för lantbrukare gör att vi på lokal nivå försöker påverka konsumenter att tänka på vilken mat vi sätter på bordet. Avdelningen brukar också ta initiativ till att föra fram synpunkter till politiker för att belysa viktiga frågor som rör jord- och skogsbruket i våra bygder. Men i en bygd där det blir allt färre som lever på sitt jordbruk blir andra frågor om en attraktiv landsbygd också viktiga, oavsett om man är lantbrukare eller ej. Agunnaryds LRF avdelning är en relativt stor och aktiv förening med 138 medlemmar. Som på många andra håll är vildsvinens härjningar ett jätteproblem i Agunnaryd, med sönderbökad åkermark och trädgårdar som följd. Det känns som att vildsvinen kan vara spiken i kistan för många lantbrukare, som väljer att lägga ner verksamheten eftersom de tröttnar på skadorna. Även för jägarna har grisarna i stor utsträckning blivit ett påhäng på kvällar och nätter, samtidigt som det stör annan jakt. Agunnaryds LRF-avdelning vill här med kraft framföra att vi är helt emot utfordring och att vi till 100 % stöder LRF Sydosts ansträngningar att få till ett förbud mot detta. Ökat jakttryck mot suggor, med jägarmässigt uppträdande, måste också till. Den kanske just nu viktigaste frågan för en levande landsbygd är möjligheten att anslutaalla hushåll och företag till fiberkabel för att få bredband. I Agunnaryd är det LRFavdelningen som driver på och samordnar fiberutbyggnaden men LRF har också deltagit i den arbetsgrupp som Ljungby kommun tillsatt för att ta fram en strategi för fiberutbyggnaden i kommunen. LRF:s utgångspunkt i den diskussionen har varit att kommunen ska ta ansvar för att bygga klart det man kallar för stamnät, d.v.s. ”transportsträckor” mellan små byar. Ett väl utbyggt stamnät skulle ge de flesta hushåll en realistisk möjlighet att ansluta sig till fiber.Att kommunen i framtiden kommer att helt bekosta fiber till alla hushåll är inte realistiskt, utan det kommer troligen krävas ett engagemang i byarna. I den strategi som kommunen nu tagit fram för fiberutbyggnaden blir också första steget att just bygga ut stamnätet, vilket LRF varmt välkomnar.
Följ mer på visitagunnaryd.se

Koordinater: 56.745407, 14.146356

Bilder och dokument från Agunnaryds LRF

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Inger Johansson
Jag arbetar för Agunnaryds Hembygdsförening och har även arbetat för månadstidningen Agunnaryds Allehanda, se visitagunnaryd.se Agunnaryds HBF har uppdaterat och tryckt boken "De små stugorna och deras folk" En trevlig och användbar bok för släktforskare. Finns att köpa i Agunnaryds lanthandel eller beställa, inger@agunnaryd.se Jag är en av inmatarna i Agunnaryds Bygdeband