Surte samhälle

Kategori: Samhälle

Visa karta
Surte samhälle
Koordinater: 57.828370, 12.014708

Information om Surte samhälle

Under bearbetning……………. Surte – bruket och samhället. Om man vill beteckna de många kvarnverk, som en gång i äldre tid kantade den branta ravinen vid Surte bäck som industriella anläggningar, så har Surte anor sedan medeltiden som industriort! Men det var först vid mitten av 1800-talet som intresset för att till Surte förlägga en tidsenlig, industriell verksamhet väcktes, stimulerades och tog form. Avgörande och utslagsgivande var i första hand de naturliga förutsättningar som här stod till buds. Här fanns riklig tillgång till vattenkraft, läget var gynnsamt för transporter och kommunikationer såväl på landsvägen som på Göta älv, och avståndet mellan städerna Kungälv och Göteborg var icke avskräckande långt. De första industriella företag som etablerades i Surte erhöll emellertid knappast någon framgång, uta först med tillkomsten av Surte Glasbruk år 1862 fick industrin rotfäste och utvecklingsmöjligheter i Nödinge kommun. Från år 1868 benämdes företaget Norra Surte A/B. Mellan åren 1886 och 1893 drevs bruket som privatföretag av överste Paul Henrik Melin. Efter hans död åteupptogs bolagsformen, och glasbruket drevs under namn av Surte Aktiebolag till 1906, då det ingick som en enhet i Aktiebolaget Surte-Liljedal. År 1942 inköptes aktiemajoriteten av A/B D. Carnegie & C:o i Göteborg, varvid firmanamnet också förändras till A/B Surte Glasbruk. /Bror A Andersson: Nödinge Kommun/ Surte är en tätort i Ale kommun som ligger vid E45 och Bergslagsbanan(nu Norge/Vänerbanan) öster om Göta älv, ca 1,5 mil norr om GöteborgC. I tätorten ingår även samhället Bohus som vuxit samman med Surte.

Orten har vuxit fram som ett brukssamhälle. Surte glasbruk hade tillverkning här 1862 – 1978, och idag finns ett glasbruksmuseum på platsen. Alexander Samuelsson, sedermera skapare av Coca-Cola-flaskan, arbetade på bruket innan han emigrerade till USA. Största företag idag är Eka Chemicals AB i Bohus. En majoritet av den arbetande befolkningen pendlar dock ut, varav flertalet till Göteborg.

Surteraset var ett av efterkrigstidens många jordskred i Västsverige och inträffade i Surte (ca 1,5 mil norr om Göteborg) 1950. Skredet ägde rum den 29 september klockan 08.11 vid Surte södra station och bara minuter tidigare hade ett tåg med 800 passagerare passerat. Skredet varade mindre än 3 minuter, det var 400 meter brett och 600 meter långt (24 hektar) med en uppskattad jordvolym på 3 miljoner m³, vägande 10 miljoner ton, som kanade ut mot och delvis ner i Göta älv. Rasmassan kom sedan att blockera älven flera veckor för större båttrafik. Husen som drogs med i skredet flyttades upp till 150 meter. Fler än 30 bostadshus förstördes, men bara en person omkom. Över 450 familjer blev hemlösa. Muddringen av Göta älv inleddes nästan direkt för att kunna återställa den då livliga båttrafiken och leddes av dåvarande Vattenfallsstyrelsen. I den första etappen vilken färdigställdes inom ett par veckor hade de tre mudderverken muddrat 80 000 kubikmeter lera vilket gav båtar med 3 meters djupgående möjlighet att passera. Katastrofberedskapen var tämligen god och inom en månad hade väg-, järnväg- och sjöfartstrafik återigen kommit igång. Fler bilder från raset finns under ”Surte raset 1950”


Bilder och dokument från Surte samhälle

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

shf_nodinge1
Inmatare i Bygdeband för Nödinge sockens hembygdsförening.