Surte Glasbruk

Kategorier: Glasbruk, Hytta, Industriell verksamhet

Visa karta
Surte Glasbruk
Koordinater: 57.884356, 12.053503

Information om Surte Glasbruk

Surte – bruket och samhället.

Om man vill beteckna de många kvarnverk, som en gång i äldre tid kantade den branta ravinen vid Surte bäck som industriella anläggningar,
så har Surte anor sedan medeltiden som industriort! Men det var först vid mitten av 1800-talet som intresset för att till Surte förlägga en tidsenlig, industriell verksamhet väcktes, stimulerades och tog form. Avgörande och utslagsgivande var i första hand de naturliga förutsättningar som här stod till buds. Här fanns rilig tillgång till vattenkraft, läget var gynnsamt för transporter och kommunikationer såväl på landsvägen som på Göta älv, och avståndet mellan städerna Kungälv och Göteborg var icke avskräckande långt. De första industriella företag som etablerades i Surte erhöll emellertid knappast någon framgång, uta först med tillkomsten av Surte Glasbruk år 1862 fick industrin rotfäste och utvecklingsmöjligheter i Nödinge kommun.
Från år 1868 benämdes företaget Norra Surte A/B. Mellan åren 1886 och 1893 drevs bruket som privatföretag av överste Paul Henrik Melin. Efter hans död åteupptogs bolagsformen, och glasbruket drevs under namn av Surte Aktiebolag till 1906, då det ingick som en enhet i Aktiebolaget Surte-Liljedal. År 1942 inköptes aktiemajoriteten av A/B D. Carnegie & C:o i Göteborg, varvid firmanamnet också förändras till A/B Surte Glasbruk.


Bilder och dokument från Surte Glasbruk

Visa fler bilder & dokument ›



Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

shf_nodinge1
Inmatare i Bygdeband för Nödinge sockens hembygdsförening.