Ljusmoklint

Kategori: Berg

Koordinater: 58.91285, 12.57568

Information om Ljusmoklint

Nedanstående dokument finns även som en nedladdningsbar PDF-fil, där även några foton är inlagda. Se  Ljusmoklint.pdf
Koordinater :  58.91285  ,  12.57568

Ljusmoklint är en liten bergknalle belägen öster om E45 och norr om vägkorset vid Sannerud (norra avfarten till Ånimskogs kyrka). Bergets höjd är ca 120 m.ö.h. , endast ca 3 m lägre än Grotteberget/Åfjäll i söder.
Från Ljusmoklint har man (hade i varje fall förr) en vidunderlig utsikt över Vänern. På bergets topp stod förr en mycket stor tall, som syntes från Vänern, och som använders av fiskare och sjöfolk som riktmärke.
Axel Axelsson i Ressbyn (1918-2014) har berättat, att platsen förr var ett omtyckt utfyktsmål bl.a. vid gökottor och då man majade på första maj. Strax väster om bergknallen går berget i dagen med stora släta hällar, och där brukade ungdomarn förr samlas till dans på lördagskvällarna sommartid. Någon hade fiol eller dragspel med och kaffe kokades över öppen eld i någon bergskreva (en och annan hade nog också en flaska med sig). Detta pågick till långt in på 1920-talet. Axel Törnqvist, som växte upp på Residentet, strax söder om Sannerud, hade berättar för Axel Axelsson, att han hade deltagit i många av dessa tillställningar.
Några andra som säkerligen också då var med, var den blivande göteborgspolitikern Albin Ström och hans granne Alexander Jansson. Albin bodde på Ljuvalås (se Ljuvalås), bara 200 m söder om klinten och Alexander växte upp i backstugan Skogen, ytterligare 400 m söderut. Alexander, som var begåvad med en poetisk ådra, har i sin diktsamling ”Höstlöv” skildrat platsen i dikten :

Ljusmoklint

Så hög tycktes klinten i barfotaår,
när luften låg klar över nejden.
Då växte den värld vi kallade vår,
då sjöng det så underligt i vinden.

Och åldriga furan på krönet oss gav,
en plats i sin stympade krona.
På knotiga grenar bland mossa och lav
som kungar vi kände oss trona.

Då följde på Vänern vi seglares gång
när skummet om bogarna yrde
De gledo som svanar för vindarnas fång
och vi voro männen som styrde.

Då blev det så ljust uti ungdomlig håg
och lätt var då planer att smida.
Vi följde med tanken på vikingatåg
så långt bortom skogarna vida.

Och färder vi gjorde på främmande hav
sällskap med sjömän från orten.
Vi seglade skutor som gingo i kvav
när fyren sågs blinka vid Hjorten.

Men furan på Klinten hon följde ej med
när skutorna sjönko i djupet.
Hon står där ännu så knotig och sned
och lutar som förr, över stupet.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars Lundin
Internetredaktör för Ånimskogs hembygdsförening. Om du har frågor om Ånimskog ellersynpunkter på denna hemsida, är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0532-25 183, eller skriva till mig på adressen: lundin_lars@telia.com.