Korka 1816

Kategorier: Kvarn, Torp

Koordinater: 57.678698, 15.818733

Information om Korka 1816

Korka 1679
Kvarntorp. Ur prosten Nils Bergströms forskningsarbete om kvarnarna i Korkaån
(el Korka ström) kan utläsas att där fanns kvarnar år 1400, dock belägna på Vimmerby
församlings marker. Men där finns uppgifter om att år 1679 hade S. Fågelhems by ett
kvarnställe vid Korka ström och att kyrkoherde Johan Grape i S. Vi ägde 1/4 i en kvarn
vid Korka år 1755.
Enligt en annan källa var Johan Grape bosatt i Korkatorp år 1743.
Den första mjölnaren som är omnämnd i S. Vi församlings husförshörslängder är
Johannes Jonsson, född 1771 i Vimmerby. Han kom från Vimmerby 1816 och var
skriven i Korka soldattorp. Korka kvarn är omnämnd som först i 1816-20 års längd. Från
1811 till 1972 har kvarnen drivits av 23 mjölnare, med undantag av en period från början
av 1800-talet till 1920, då det var vadmalsstamp.
De flesta mjölnarna verkade i mycket korta perioder, några endast 1 år. De
mjölnare som drev kvarnen de längsta perioderna var Karl Magnus Lind, som kom från
Vimmerby 1882 och flyttade till Odensvi 1904, samt den sista mjölnaren i Korka, Ture
Engdal, som kom från Bankekind 1929 och drev kvarnrörelsen till 1972. Makarna Engdal
avled 1981.
Kvarnen tillsammans med bostaden har sedan bytt ägare flera gånger. Åren 1981-
83 var Micael Glennfalk ägare och 1983-2000 ägdes den av Conny och Lise-Lotte
Gustafsson och från sistnämnda år av Peder Lindqvist och Karin HillströmTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mariethe Alqvist