Ladängs skola

Kategori: Skola

Visa karta
Ladängs skola
Koordinater: 58.924899, 14.999926

Information om Ladängs skola

¤ Skolhuset färdigt 1864.   Byggdes av virket från övervåningen av Lugnets skola. (Undervåningen användes för att bygga Mariedamms skola)

¤ Brann 1885 20 april.

¤ Nytt skolhus för små- och folkskola beslutades  1885 . Byggdes 18??

¤ Den 20 okt 1934 beslöts att inmontera elektriskt ljus i Ladängs skola,

¤ Den 13 aug 1939 beslöts företa ombyggnad av Ladängs skola

¤ Brann den 11 januari 1946

¤ Den 10 januari 1948 Fullmäktiges beslut blev att Ladängs skola skulle återuppbyggas.

¤ Den 24 maj 1963 förelåg ett protokollsutdrag från skolstyrelsen,  där den med beklagande måste konstatera, att ett nedläggande av den relativt nybyggda Ladängs skola var oundvikligt, Skolstyrelsen kunde meddela, att den haft kontakt med fångvårds­styrelsen, som förklarade sig villig att köpa skolan, så snart medel beviljats av riksdagen

¤ Den 13 sept 1963 Ytterligare ett viktigt ärende avgjordes denna gång, nämligen försäljningen av Ladängs skola till fångvårdsstyrelsen, Priset var 205, 000 kr,

¤ Den 30 okt 1964  Av § 105 i samma protokoll framgår, att köpesumman för Ladängs skola sjunkit till 170 000 kr, sedan kommunen ålagts att återbetala 35 000 kr av statsbidraget till byggnationen

Källa: Några drag ur Lerbäcks historia av Gustav Sahlström samt Nils Hammars skrift: Det hände i Lerbäcks kommun 1919-1970, Utdrag ur Lerbäcks kommunalfullmäktiges protokoll.


Bildgallerier från Ladängs skola

Visa fler bildgallerier från Ladängs skola ›


Bilder och dokument från Ladängs skola

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Peter Lundquist
Redaktör peter.lundquist@telia.com