Smuga

Kategori: Backstuga

Koordinater: 59.764537, 12.623113

Information om Smuga

Backstuga nu borta. Ett original, som kallades Fyrn
bodde här. (OrtReg 1941)
———–
Koordinater (x/y) 6631503 / 1321227 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 5×4 m (N-S) med spismursröste,samt rester av en jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 545:1

När linbanan Mangskog-Byn byggdes flyttades Smuga
och sattes upp vid Gunnern i anslutning till linbanan och användes
som raststuga av arbetarna, som lossade timret från Mangskog.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne