Nyby gård

Kategori: Gård, Hemman

Visa karta
Nyby gård
Koordinater: 59.424148, 16.460609

Information om Nyby gård

 

Nyby gård
Ur Svenska Gods och Gårdar XII 1938

Areal: Total: 348,5 har, därav 180 åker, resten skog, betesmark samt industriområde.
Taxeringsvärde: jordbruksvärde 154.400. Jordart: Från styv lera till mulljord. Skogsbestånd :Barrskog.
Herrgården uppfördes under slutet av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf,: Ladugård 1927, stall på 1870-talet.
12 hästar, 140 nötkreatur, stamb.-f. besättningen. Traktordrift.
Ägare Nyby Bruks A.-B. Bruksägare Gunnar Liberg. Befallningsman Ludvig Andersson.

…………………………………………..

Nyby gård
ur Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd – Sörmland 1949

Tax.-värde 205.300. Areal: 408,5 har, varav åker 225, skog 148, övrig mark 37,5, betesmark, imp, , park och trädgård m.m. Jordart: Styv lera till mulljord; åkerarealen till större delen täckdikad. Skogsområdet består huvudsakligen av barrskog.

Corps de logi i 2 våningar med vindsvåning och inredd källarvåning uppfört i slutet av 1800-talet, senare restaurerat och moderniserat (alla bekvämligheter). En äldre manbyggnad uppförd på 1700-talet, numera inredd till arbetarbostad.
Ekonomibyggn. uppf.: Stall omkring 1870, ladugård 1927 (inv. cem. vatten, aut. hoar, mjölkmaskiner m.m.), loge, magasin, garage m.m.
Djurbesättning: 10 hästar o 1 unghäst, (ardenner och oldenburgare),  84 kor o 50 ungnöt (r.-fria). För jordbrukets rationella drift finnes traktorer o moderna maskiner.

Historik: Nyby gård om 5/8 mantal köptes till skatte i slutet av 1600-talet av advokatfiskalen i änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding, N. Gavelius, sedermera adlad med namnet Adelstjerna, då gården blev frälse. Från 1807 till 1825 tillhörde egendomen först den kände mekanikern, överstelöjtnant Erik Nordwall, sedan hans svärson brukspatron Adolf Zethelius, som år 1829 anlade det stora järnverket vid Nyby. Bruket bestod av valsverk, flamugn och 240 sk. privilegierad ståltillverkning. Det hade tidigare legat i Eskilstuna och överflyttades 1837 därifrån till Nyby.

Gården äges numera av Nyby Bruks A.-B.  och jordbruket drives i egen regi under inspektor G. Märstads ledning. Han har varit anställd å egendomen sedan 1942. Inspektor Gustaf Märstad är f. 1904 å Skånelaholms gods och son till befallningsman Edvard Karlsson o. h.h. Gerda f. Pettersson. Märstad har genomgått Ultuna 2-åriga lantbruksskola. Han var 1934-1942 anställd  som befallningsman vid Benhamra gård, Vada socken i Stockholms län.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Lindh