Andbäcksbron

Kategori: Bro

Visa karta
Andbäcksbron
Koordinater: 59.428366, 16.473269

Information om Andbäcksbron

.
Bro över Nybyån – Andbäcken,  från Storgatan mot norr.

…………..

Andbäcksbron eller Anbäcksbron?

Bron som sträcker sig från Torshälla Stad över vattendraget norr ut not Ängsholmen och Mälarbaden heter egentligen Anbäcksbron inte Andbäcksbron. Det blev jag under min barndom lärd av min farfar Carl August Maxe (1872-1956).
Han motiverade namnet med att vattendraget som flyter genom Torshälla Stad var den första bäcken, och följaktligen vattendragen genom Nyby den andra. Kanalen blev kallad den tredje bäcken, och den ådra som avvattnade bl. a. Haga-, Kråketorp- och Fyrby-marker gick under benämningen Fyrbäcken (numera igenlagd).

I handlingar som påträffats i Nyby bruks AB arkiv och nu förvarade i Företagens arkiv i Eskilstuna rörande Anbäcksbrons Ombyggnadskommitté i Torshälla kan vi läsa att handlingarna börjar med en inledning som lyder: Enligt en ”Afskrift” daterad 18 november 1890 finner vi att den 24 september 1890 bildades Anbäcksbrons ombyggnadkommitté och knappt en månad senare redovisade ”de brobyggnadsskyldiga” ett kostnadsförslag och en ritning till den beslutade nybyggnaden. Bakgrunden till ombyggnadskommitténs bildande var följande tingsbeslut från 1645. Anno 1645 den 10 Octobris upå Wäster Rekane ordinarie Ting tilltalades hela allmogen om Anbäcksbron som ligger mellan Staden Torsilia, Mälby, Roxnääs, Sörby och Wäsby hvilken skulle hålla henne vid maght var fördendskudh afsaght, att de som hafva ägor der bron är belägen skolla hålla denna vid maght efter dom det 3 Cap./Byg B/ förmäler.

Denna för samtiden nästan 370 år gamla skriften gäller alltså fortfarande. År 1896 påbörjades ombyggnaden och Nyby bruk ”tillsläppte då utan ersättning järnbalkar och öfverrede till bron”.

Björn Maxe


Bilder och dokument från Andbäcksbron

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Lindh