Hellbergsparken

Kategori: Park

Koordinater: 59.421774, 16.471939

Information om Hellbergsparken

Hellbergsparken ligger vid Torshällaån  i Östra staden, nedanför Aliforsgatan och Husberget.  På platsen har det under historien funnits såväl hamn som fabriksbyggnader.

………………………..

Hellbergsparken

Under vikingatiden var troligtvis parken nedanför Husberget en av två hamnplatser för byn Hallspånga. Den andra kunde ha varit vid den havsvik som fanns mitt emot byn Säby. Strandlinjen var då fem meter över dagens nivå.

Under 1200-talet bildades en fors vid nuvarande ”Kvarnen”. Då flyttades centrum för kronans uppbörd till Husberget från Tuna. Torshälla blev centralort i norra Sörmland för handel och sjöfart. Hamnen blev dessutom en viktig omlastningsplats för järn från Nora och Lindes bergslag som anlände med foror via Hjälmaren och Hyndevad. Sjötullen, den medeltida hamnen och Kronokvarnen uppfördes efter östra åstranden nedanför Husberget.

År 1628 började bygget av Sveriges största Kronokvarn på västra åstranden ungefär mitt emot platsen för den medeltida Kronokvarnen. Den togs i bruk 1632.

År 1628 startade Marcus Kock (Cronström) Torshella Drag- och Schnidewärk för tillverkning av knippjärn med max. tillverkning på 272 ton. Fyra år därefter tillkom Johan de la Gardie, Carl Bonde och Louis de Geer som ägare. För att trygga försörjningen köpte de Björndammens- och Stålbåga järnbruk med gruvor i Dunkers socken. Dessutom arrenderade man Öllösa järnbruk i Gryt socken, Åkers bergslag.

På 1680-talet byggdes ett finpappersbruk av Isak Cronström som lades ned efter några år p.g.a. brist på ”materialier till det fina papperets förfärdigande”.

På 1880-talet drev fabrikör Ali Andersson en sågprovningsanläggning för kvalitetstester av sågblad här.

Svenska Saxfabriken startades 1945 av fabrikörerna Folke Jonsson och Elof Andersson. Tillverkningen omfattade saxar och tänger. 1961 krävde Torshälla stad att all industri skulle flytta ut ur stadskärnan, varvid det började ritas på en ny fabrik. I Årjäng fanns det driftiga människor som bevakade bygglov runt om i Sverige, dessa tog kontakt med Folke och erbjöd honom att ta med sig sin familj över en helg för att se vad Årjäng kunde erbjuda. Då produktionen bestod av högförädlade produkter där det inte krävdes järnvägs eller sjötransporter fanns inga hinder för att lokalisera företaget i Årjäng. Folke med familj bestämde sig för att bygga den nya fabriken i Årjäng. Den stod färdig för inflyttning i juni 1962 varvid flyttlasset drog iväg. Idag arbetar fjärde generationen i företaget.

1980 köpte Svenska Saxbolaget AB C.V. Heljestrand men det dröjde till 1993 innan företaget åter startades. 1995 bildades koncernen med C.V. Heljestrand AB som moderbolag och Svenska Saxbolaget AB som helägt dotterbolag.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Lindh