Plevnagården

Kategori: Hotell

Visa karta
Plevnagården
Koordinater: 59.137817, 16.732026

Information om Plevnagården

Verksamheter i fastigheten:

Regementssjukhus 1886-1921

Småskollärarinneseminarium 1928-1931

Vilo- och rekreationshem för lärarinnor 1933-1966

Hägerstens församling

Sportbutik – ”Sol och Snö”

Hotell- och konferensanläggning 1980-

Regementssjukhuset (Plevnagården) uppfördes 1886 som Sveriges första militärsjukhus och fanns som sådant kvar till 1921 då regementet flyttade till Strängnäs. Plevnagården blev då seminariehem för blivande småskollärarinnor under utbildningstiden och senare även vilohem för dessa. På gården finns två gamla soldattorp samt ett 1700-talshus. Det senare, Gröna villan, ägdes och drevs som pensionat av Greta Garbos faster i Sparreholm. Sedan 1980 drivs Plevnagården som hotell- och konferensanläggning där dessa hus ingår.

På 1700-talets Malma hed behövdes sjukvård och sjukhus då manskapet kunde uppgå till drygt 1100 man under mötesveckorna. Det löstes med ett ”Ambulatoriskt lasarett” inrättat i en av ladorna vid Malma Rusthåll och med plats för knappt 20 sjuka. Det har funnits en sjukstuga som användes från 1832 och låg i nuvarande Lottagården vid Gustaf Adolfs torg. Huset hade bara 8 rum och blev med tiden för litet. När antalet personer på övningsplatsen i slutet av 1800-talet kunde uppgå till ca 2000 behövdes större resurser och år 1886 stod det nya sjukhuset färdigt. Personal var en regementsläkare, en anställd sjuksköterska, ett par sjukvårdskorpraler och soldater utbildade till sjukvårdare.

Saxat ur Södermanlands Regementes Historier sammanställda av Evert Wahlberg 1994.

Under ”Spanska sjukan” var det en del beväringsmän som simulerade denna sjukdom för att slippa exercera. Då doktorn vid sjukmönstringen gav order att tempen skulle kontrolleras passade en beväringsman på att ”knacka upp” tempen för att visa upp hög feber. När det visade sig att termometern visade 42 grader, sa sjukvårdaren: ”Vi skriver bara 39 annars dör den jäveln”.

———————————–

En morgon på regementssjukhuset. Regementsläkaren frågar sjukvårdaren:

– Har det hänt något i natt?

– Jaa, simulanten på 3:an dog i natt.

—————————————-

I Kungl. Majt:s proposition nr 215 till riksdagen angående försäljning av vissa byggnader å Malma hed (19/3 1926) fanns även sjukhuset upptaget.

Styrelsen för Södermanlands läns landstings småskollärarinneseminarium i Malmköping hade redan 1922 till fortifikationsdepartementet ingivit framställan om att förvärva fastigheten. Stiftelsen ”Malmköpings seminariehem” bildades 23 maj 1928 och man satte omedelbart igång med arbetet att bygga om och inreda det inköpta sjukhuset till sitt nya ändamål.
Tyvärr blev dess verksamhet kortvarig – redan 1931 lades seminariet ner och seminarieutbildningen övertogs av staten. Samma år flyttades utbildningen till Strängnäs.

Föreningen ändrade sin verksamhet och seminariehemmet blev i stället ”Vilo- och rekreationshem för lärarinnor”, en verksamhet som påbörjades 21 juni 1933. P g a ekonomiska svårigheter tvingades föreningen sälja gästhemmet. År 1966 köptes anläggningen jämte inventarier av Hägerstens församling i Stockholm.

 


Bilder och dokument från Plevnagården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com