Minnessten flyghaveri 1944

Kategori: Minnesplats och Minnessten

Visa karta
Minnessten flyghaveri 1944
Koordinater: 56.028912, 13.339462

Information om Minnessten flyghaveri 1944

Närheten till flyget i Ljungbyhed har gjort att flera flyghaverier förekommit i Röstånga. Det haveri röstångaborna minns mest är när en Liberator störtade den 20 |ul:i 1944, alltså mitt under brinnande krig. Detta haveri har dokumenterats väI, både i minnesskrifter och på annat sätt. Detta blir därför bara ett sammandrag av händelsen. Byborna kastade endast en förströdd blick upp mot himlen, när ett eller flera flygplan hördes. Det var vanligt med flygplansbuller över samhället, så man fäste sig inte särskilt vid det.

Ett amerikanskt B-24 Liberatorflygplan hade varit och bombat Pölitz norr om Stettin. Det blev så svårt skadeskjutet i Tyskland av luftvärn att återflygning till England bedömdes som helt omöjlig. Befälhavaren, löjtnant Charles Page, tog beslutet att istället flyga planet till Sverige. Det möttes av två J20 flygplan från F 10 på Bulltofta i Malmö, vilkas förare kunde konstatera att det rök från Liberatorn.

När flygplanet befann sig på nordlig kurs några kilometer från Röstånga, beordrade befälhavaren besättningen att lämna planet med fallskärm. Omedelbart efter att Iöjtnant Page lämnat sin plats och hoppat, gick planet i spinn och störtade. Det efterlämnade en röksvans.

En stund efter det att planet slagit ned, började hopparna ta mark på olika platser i och omkring Röstånga. Besättningen var osäker på om den befann sig i Danmark eller Sverige. De uppträdde naturligtvis fältmässigt till en början. Detta demonstrerades tydligt av den besättningsman, som landade på åkern mitt emot Röstånga järnvägsstation. Redan innan han tog mark, började han skrika hotelser och vifta med sin pistol mot ortsborna, som närmade sig. Ganska snart utspelades dock vilda glädjescener, sedan han övertygats om, att han befann sig i Sverige. Åtta man hoppade och klarade sig med små skador och två omkom.

En hamnade i närheten av Knutshög på ett betfält. Här låg en kvinna som hette Paula och gallrade betor. Hon såg fallskärmshopparen landa nära den plats där hon befann sig. När han landat samlade han ihop fallskärmen och med den under armen gick han bort till henne. När den unge pojken kom fram tog hon fram sin unikabox där hon hade saft som hon bjöd honom på. Samtidigt sa hon: ”Sweden, Sweden.” Han sken upp sol och blev mycket lycklig över att han hade landat på en åker i Sverige och inte i fiendeland. Han kastade sig om halsen på Paula och kramade henne. Då sa hon på sitt enkla och humoristiska sätt: ”Jag har aldrig haft någon karl och inte trodde jag att han skulle homma från himlen.”

På de platser där besättningen landat med sina fallskärmar kom hemvärnet snabbt och tog hand om dem. De fördes sedan till Röstånga Gästgivargård, där militären tog över för förhör och vidare transport till uppsamlingsläger.

Brandkåren ryckte ut till haveriplatsen, som 1åg strax öster om Knutshög, på vars ägor flygplanet slagit ned. Släckningen försvårades av de ideliga explosionerna inne i vraket. Den intensiva hettan bringade oförbrukad 12,7 mm kulspruteammunition, tillhörande planets defensiva beväpning, att explodera.

Stora skaror nyfikna bybor, som sökte sig till nedslagsplatsen, kunde konstatera att endast rykande och förbrända metalldelar återstod av Liberatorn.

Den 20 juni 1959 reste nämndemannen Ernst Göransson och hans maka, Knutshög, på eget initiativ en minnessten vid nedslagsplatsen, detta för att hedra de två omkomna flygarna samt för att minna om den ödesdigra händelsen. 40 år efter haveriet höll Turistföreningen den 20 juni 1984 en högtidlig minnesstund i Röstånga med deltagande av bl.a. representanter från kommunen samt av personal från amerikanska ambassaden.

Numera är den 20 juni minnesdag i Röstånga. Då uppmanas folk att vandra 3 km till minnesstenen och på detta sätt hedra minnet av de flygare, som omkom under andra världskriget.

Vid minnesceremonin på dagen 50 år efter haveriet besökte andrepiloten (f.d. majoren) Leroy Qualey, Colorado, USA den plats där han en gång landade bland trädgårdsmästare Sven Johanssons växthus. Han var då 78 år.

En kopparplåt på minnesstenen har följande inskription, författad av lektor Erik Forslid, Svalöv:
”De kommo över haven
Kämpade för friheten
Föllo i främmade land”


Bildgallerier från Minnessten flyghaveri 1944

Visa fler bildgallerier från Minnessten flyghaveri 1944 ›


Bilder och dokument från Minnessten flyghaveri 1944

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Henric Rappe
Vid frågor och vid bidrag (foton, dokument, muntlig beskrivning, ... ) kontakta Henric Rappe, email henric@rappe.one