Malmahedslägren

Kategori: Idrottsanläggningar

Tusentals unga deltog i de årligen återkommande gymnastiklägren på Malmahed. Första lägret hölls redan 1927 fram till det avslutande lägret år 1975.

Visa karta
Malmahedslägren
Koordinater: 59.134412, 16.734213

Information om Malmahedslägren

HISTORIK

I början av 1920-talet väcktes tanken hos Södermanlands Gymnastikförbund på att nå de unga genom att arrangera ett sommarläger. Tidigare hade sporadiska läger anordnats på olika håll i landet, men nu började sökandet efter en lämplig lägerplats för sörmlänningarna.

År 1926 togs det djärva beslutet att inköpa en bit mark med förläggningslokaler i Malmköping. När militären lämnade orten 1921, stod lägerhyddor, baracker, marketenterier och matsalsbyggnader tomma och outnyttjade likson exercisplatsen Malmahed.

Det var ett vågsamt äventyr när det gällde att skrapa ihop pengar, då till och med enskilda medlemmar fick gå i borgen. Satsningen blev ett lyckokast.

Redan sommaren 1927 arrangerades det första barnlägret, dit ungdomar från Sörmlands alla hörn samlades, Lägeridén slog igenom direkt och sommar efter sommar strömmade barn i stora skaror till den gamla lägerplatsen för ett par veckors härdande frilutfsliv med simning, idrott och gymnastik.

År 1952 dubblerades lägerverksamheten till två perioder med 6-700 ungdomar. Den stora skaran ledare, som ansvarade för och tog hand om ungdomarna, arbetade på frivillig basis utan ekonomisk ersättning där kost, logi och trevlig samvaro ingick.

Lägerverksamheten uppmärksammades inte bara i landet utan även utomlands. De båda Lingiaderna 1939 och 1949 avslutades till exempel med läger på Malmahed, då deltagare i hundratal från hela världen samlades.

Södermanlands Gymnastikförbund gjorde kostsamma investeringar bland annat nytt kök och matsal för att kunna utspisa närmare 1000 deltagare.

En katastrof inträffade i köpingen år 1971, när ett sjukhem brann ned med flera dödsoffer som följd. Efter det skärpte brandmyndigheterna sina bestämmelser för allmänna lokaler. I fortsättningen fick endast de nedre våningarna i barackerna användas och deltagarantalet sjönk kraftigt.

Det medförde ökade driftskostnader och framtidsläget blev ovisst. Sommaren 1975 hölls det sista gymnastiklägret och fyra år senare, 1979, överläts förbundets anläggning på Malmahed till Södermanlands Läns Landsting, som senare uppförde en vårdcentral och sjukhem på platsen. En epok inom sörmländsk gymnastik var därmed till ända.

Malmahedsvisan blev mycket populär bland lägerdeltagarna och sjöngs ofta:

”Låt oss vara kamrater , här på Malmaheden några korta dar.

Tiden flyr fort och snart så har vi bara våra glada minnen kvar.

Här vi leka, simma, göra allt med kläm, och det nya för vi sedan med oss hem.

Till dem som ej fått va med här, där glädjen ständigt gästen är”.

Källa: Berättelser från Dunker o Lilla Malma årsskrift 2001. Texten är författad av gymnastikdirektör Ulf T Ericsson, vilken var ledare åren 1950-65 och därefter lägerchef från 1965 fram till nedläggningen 1975.

 


Bildgallerier från Malmahedslägren

Visa fler bildgallerier från Malmahedslägren ›


Bilder och dokument från Malmahedslägren

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elizabeth Baunach
Föreningsredaktör för Bygdeband , Mallmköpingsortens hembygdsförening. Vid ev frågor kan du nå mig på telefon 0157-21495.