Länna kyrka

Kategori: Kyrka

Koordinater: 59.683274, 18.608249

Information om Länna kyrka

 

Länna kyrka är en salkyrka med rektangulär plan där kyrkorummet är indelat i tre stjärnvälvda travéer. Vid nordöstra sidan finns en vidbyggd sakristia och vid sydvästra sidan ett vidbyggt vapenhus. Kyrkan har stora moderna fönster, men samtidigt har de små ursprungliga fönstren bevarats. Exteriören präglas av de oputsade gråstensmurarna och de branta sadeltaken.

Tillkomst och ombyggnader

En tidigare kyrka har troligen funnits i socknen. En dopfuntsfot från 1100-talets slut vittnar om detta.

Kyrkgropen

Enligt en lokal tradition påbörjade bönderna i Mora by kyrkbygget i närheten av sin by. Bönderna i Länna by uppskattade inte den placeringen och rev därför kyrkan på nätterna. Till slut gav de övriga sockenborna med sig. Det som enligt traditionen är den ursprungliga platsen kallas kyrkgropen där en grop med kullersten idag kan ses.[1] Nuvarande kyrka med långhus och sakristia uppfördes troligen omkring år 1300. Murverket är enhetligt och saknar skarvar som antyder att kyrkan utvidgats eller höjts. Enda tillbyggnaden är vapenhuset som troligen uppfördes vid första hälften av 1400-talet. Kyrkorummets nuvarande tegelvalv slogs i mitten av 1400-talet och ersatte ett tidigare tunnvalv av trä. Delar av tunnvalvets bärande konstruktion finns ännu kvar i takutrymmet ovanför tegelvalven. Kyrkorummets barockinredning består främst av donationer från ägarna till det närliggande Penningby slott. Åren 1965–1966 restaurerades kyrkan, främst interiören, under ledning av slottsintendenten Ragnar Jonsson. Utvändigt fick korfönstret mot öster och korporten mot söder en tydlig markering genom nischer.


Bilder och dokument från Länna kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rune Underskog