Bjersgård

Kategori: Gods och Herresäten

Bjersgård är beläget 5 km norr om Klippan. Bjersgård består av ett mindre antal hus, men domineras av Bjersgårds Gods, idag Bjersgårds Lantbruks AB.
Här har funnits smedja och kvarn , dock nerlagda på 1950 och 1960-talet.
Alla Bjersgårdstorpen finns redovisade under Bjersgårds Gods.

Koordinater: 56.156409, 13.131022

Information om Bjersgård

Bjersgård är beläget 5 km norr om Klippan.

Området är naturskönt med blandad skog, samt ett sjösystem med tillhörande bäckar och åar som till slut mynnar ut i Rönneå.

Vid och omkring Vasasjön finns populära strövstigar. Fornminnen finns på flertalet platser, bland annat norr om Vasasjön finns två fornlämningar från järnåldern, kallade ”treuddarna” eller ”stjärngravarna”. I parken ca 200m SV om Borgen har man funnit gravplatser från 900-talet.

Bjersgård består av ett mindre antal hus, men domineras av Bjersgårds Gods, idag Bjersgårds Lantbruks AB.

Här har funnits smedja och kvarn , dock nerlagda på 1950 och 1960-talet.

Alla Bjersgårdstorpen finns redovisade under Bjersgårds Gods.

Övriga gårdar och torp under Bjersgårds  kommer att redovisas under respektive by eller plats. Gråmanstorp, Lyckås, Rösa, Smålarp, Åningatorp,  Holm, Holmsgården, Ugglarp och Åbygården.


Bildgallerier från Bjersgård

Visa fler bildgallerier från Bjersgård ›


Bilder och dokument från Bjersgård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Marianne Carlson
Redaktör för Klippans hembygdsförening. mariannecarlssons@gmail.com 070 752 34 53