Lilla Tibbaröd

Kategori: Gård

Koordinater: 55.978780, 13.294873

Information om Lilla Tibbaröd

Ägaren till Tibbaröds gård i Röstånga, lantbrukare Arvid Thomsson, kommer vid Onsjö härads hembygdsförenings årsmöte i nästa månad få mottaga släktgårdsdiplom för sin gård, vilken oavbrutet varit i hans släkts ägo sedan 1668, vilket är det tidigaste årtal i gårdens historia man kunnat komma fram till.

Trots den långa tidsrymden – 286 är upptar ägarelängden blott tolv namn inklusive den nuvarande ägarens, vilket ger ett medeltal på 24 år för varje ägare. År 1668 hette gården Lilla Tibbaröd och ägdes av åboen Niels Jensen, vars namn sedermera försvenskades till Nils Jönsson. När han blev ägare till gården vet man icke och måhända hade han övertagit den av sina fäder, så att släktföljden går ännu längre tillbaka i tiden.

Niels Jensen var född omkring 1629 och således 40 år gammal när han den 4 okt. 1668 gifte sig i Röstånga med Citze Posdotter. Vid tiden för giftermålet var han innehavare av Lilla Tibbaröd. Om detta hemman står det i 1671 års ordebok: Nils Jönsson i Lilla Tibberööe hafwer nödtortigt mul- bete och brukar 2:ne wanger, hwar af een åhrlig legh i Träde att hwijla, warandes iorden lerigh och mulligh. Engen är Hårdwaldz mark och taxerat efter instructionens 6:te punct. Nembl. Rågh och Korn Jord 3 tl. Hafre Jord 1 tl. Engh till Höö 21 lass.

Nils Jönssons äktenskap välsignades med många barn, av vilka nio är kända till namnet. Äldst var sonen Jöns, som 1708 övertog gården. Nils Jönsson avled 1710 vid 81 års ålder.

Jöns Nilsson hade gården 1708-1734, då Nils Andersson genom giftermål med änkan blev ägare till den. Han satt kvar till 1756, då den övergick till Jöns Nilssons svärson Rasmus Andersson. 1780 eller 1781 tog dennes son Jöns Rasmusson vid och brukade gården till 1827, då hans son Rasmus Jönsson blev ägare. Han dog 1840, men änkan Elna Nilsdotter fortsatte att bruka gården till 1845, då hon gifte om sig med Jöns Nilsson, som på så sätt blev gårdens ägare. Elna Nilsdotter överlevde emellertid även sin andre man och blev på nytt ägare till gården 1854-1858, då den övergick till hennes svärson Sone Thomsson. Då han dog 1907 fortsatte änkan Cecilia Thomsson att bruka gården fram till 1919, då deras son Gustav Albert Thomsson övertog den. Han dog 1942 och fram till 1946 ägdes gården av sterbhuset. Sistnämnda år inköpte sonen Nils Arvid Thomsson gården och står fortfarande som ägare till den.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann-Carolin Hansson