Om Torshälla församling

Kategori: Församling

Koordinater: 59.421550, 16.469277

Information om Om Torshälla församling

Torshälla församling är en livaktig församling med vackra kyrkobyggnader och församlingshem. Besök gärna hemsidan htpp://www.svenskakyrkan.se/torshalla.

Går vi ca 1000 år tillbaka i tiden var området mellan Hällbyåsen och fram till Mälaren en enda stor landsbygd. Ett härad där man gemensamt skötte vissa angelägenheter. Detta område kom, sedan det kristnats, att sluta upp kring ett gemensamt kyrkobygge.

Torshälla fick sina stadsprivilegier den 24 februari 1317 och då blev Torshälla stad och Torshälla socken en enhet. Socknen omfattade Ekeby, Brottsta, Hällby, Folkesta, Torsdalen, Nyby frälsegård, Ängsholmen och Mälarbaden.

Två stenkyrkor hade byggts på 1100-talet, den ena i Ekeby och den andra i Torshälla. Troligtvis lades Ekeby kyrka ned då Torshälla fick stadsrättigheterna. Ett område mättes ut åt den nya staden som skulle rymma 100 tomter med betesmarker och odlingslotter. Den gräns som då drogs upp är i stort sett densamma som kan avläsas i häradskartan 1898.

Stad och land skötte var för sig sina egna angelägenheter. Man hade kyrkan och kyrkogården gemensamt. Ville någon höra Gudsord fick man bege sig till Torshälla. Högreståndspersoner begravdes i kyrkan och övriga sockenbor fick sina vilorum på gamla kyrkogården. Det fanns också så småningom skola, fattighus och sjukhus för stadens och socknens invånare.

Kyrkoherden hade redan på 1300-talet tilldelats Bjällersta gård. Gården kom att tjäna som prästboställe till 1925 och skulle ge sin präst god utkomst. Bebyggelsen till Bjällersta var som en by. Varje funktion i gården skulle ha sitt eget hus och minibehovet angavs redan i Södermannalagen, nedskriven ungefär samtidigt som Torshälla stadsblivande.

År 1862 bildades en borgerlig kommun, Torshälla landsförsamling och bestod till 1952 då en ny kommunal indelning gjordes. Den norra delen fördes över till Torshälla stad och resten bildade Hällby kommun. Men då hade redan år 1929 Ekeby, Brottsta och Torsdalen sammanförts till Eskilstuna.

År 1962  var det dags för en kyrklig delning. Torshälla landsförsamling blev Hällby församling..

—————————————

Källor och lästips:

  • Torshälla stad och socken, Medlemsblad för S:t Olofs Gille Nr 4; 2006.
  • Hällby genom tiderna,  Lokalhistoriska skrifter 1, Eskilstuna museer, 1993.
  • Hällbybrunn Torshälla socken, cirkelarbete 1980-1986 ABF Eskilstuna.
  • Torshälla 650 år, Ivar Schnell, Södermanlands hembygds och museiförbund 1967.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Lindh