Saltspann

Kategori: Skattehemman

By i nordvästra hörnet av Österfärnebo.
”…af ris och rot uppbrutit…” under 1600-talets första hälft.
Läs mer i Koverstabladet nr 28, 2010

Koordinater: 60.420209, 16.652456

Information om Saltspann

By i nordvästra hörnet av Österfärnebo.
”…af ris och rot uppbrutit…” under 1600-talets första hälft.
Läs mer i Koverstabladet nr 28, 2010

Vid bruksägaren Gussanders i Gammelstilla konkursauktion 1882 står det i Kungörelsen, att Saltspann består av 15 tunnland åker och 400 tunnland skog.


Byn är geofrafiskt stor. Som mest bodde här 5-6 familjer.
Namnet anses betyda att en gård eller ett jordstycke betalar ett spann av något i skatt.
Gården Saltspann blev så småningom skattlagd för 4 öresland och omfattade 15 tunnland åker och 400 tunnland skog.
Saltspanns läge efter den livligt trafikerade häradsvägen By-Grönsinka- Stålbo-Årsunda-Forsbacka-Gävle gjorde att det snart växte upp en hel by med 4-5 utanvidsstugor däribland en vägkrog.
Bondgården såldes 1851 till Gammelstilla bruk och drevs av landbönder. Bruket gick i konkurs 1882 och Saltspann köptes av Korsnäs AB.
I början av 1950-talet planterade bolaget gran på alla ägor och idag vittnar bara grundstenar och gamla tegdiken om den forna byn.


Platser i SaltspannBebyggelselämning
Okategoriserat
Kolartorp

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bertil Andersson