Röke

Kategori: By

Ej avstyckade torp finns under respektive fastighet samt listade i dokumentet Torp i Röke.

Visa karta
Röke
Koordinater: 56.236434, 13.522115

Information om Röke

Röke skrevs förr Röge. Det är inte klarlagt hur länge det har varit bebott. Enligt ortsnamnsarkivet kommer ordet rök från höjd. Kyrkan byggdes i Röke i slutet av 1100-talet. En gammal sägen berättar att det var meningen att bygga kyrkan på Billa bjär i Harastorp. Det låg ungefär mitt i socknen. I Änglarp låg emellertid Trollehåla och trollen där ville inte ha kyrkan så nära eftersom de då skulle bli störda av kyrkklockan. Folket hade fraktat timmer till Billa bjär för att börja bygga när trollen en natt slängde ner allt i ån. Timret flöt iväg och fastnade nere i Röke. Det togs det som ett tecken på att det var meningen att kyrkan skulle byggas där.

Röke och Västra Torup bildade pastorat i början på 1400-talet.

Det finns inte så mycket nerskrivet om folk på 1500- och början av 1600-talen. Det finns vissa skattelängder från dansktiden där endast mannen nämns. Det kom en förordning om att prästerna skulle föra böcker över födda och döda och i Röke finns kyrkoboken bevarad från 1647. Då upptogs tre skattegårdar samt prästgården och klockaregården.

Peder Pedersen, Jens Tulsson och Sven Nilsson hade vardera 1/3 mantal. Prästgården och klockaregården var inte mantalssatta. Prästgården var den som i senare år blev prästlönebostället och arrenderades ut. Prästen hade en del av sin inkomst från gården och en del i tionde av församlingsborna. Klockargården ägdes också av församlingen och brukades av klockaren. 1903 förenades klockartjänsten med skollärartjänsten och klockargården arrenderades ut.

Skolan byggdes 1868. Tidigare hade undervisningen ägt rum i det hus läraren Jöns Björkkvist bodde i. En telefonstation inrättades 1917 i Olander Anderssons hem. Den flyttades 1920 till kommunalhuset och senare till August och Frida Nelsons fastighet. Frida var telefonissa.

På 1800-talet kan man se i husförhörslängderna att det var en hel del hantverkare och andra yrkesmän i Röke by. Sen kom allt fler inrättningar till byn. Det inrättades ett gräddmejeri där man gjorde ost. 1906 bildades Röke andelsmejeri, som även tog emot även mjölk. Nytt mejeri byggdes 1938. Det var flera som hade en extrainkomst av att köra mjölkskjutsar.

Röke Sparbank bildades 1871 och höll först till i handelsboden, sen i gamla kommunhuset som härjades av eldsvåda 1942. Därefter byggdes bankhuset upp på sin nuvarande plats.

Röke by fick elektrisk ström 1927.

På 1950-talet fanns tre mataffärer i Röke by och tre bensinmackar låg utmed väg 24. I byn fanns mejeri, kvarn, poststation, skomakare, smedja, bank, skräddare, hårfrisörska, cykelverkstad, kafé, sjuksköterskemottagning, elaffär, två taxistationer och lastbilsåkerier. Förutom mejeriet fanns här lokalförening där bönderna handlade fodermedel, gödning och fick säden mald. Pastorsexpeditionen hade dagliga öppettider och banken öppet tre dagar i veckan. 2018 har den öppet fem dagar i veckan.

 

 

 

 


Bildgallerier från Röke

Visa fler bildgallerier från Röke ›


Bilder och dokument från Röke

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Röke
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Tommy Borg