Röke

Kategori: By

Ej avstyckade torp finns under respektive fastighet samt listade i dokumentet Torp i Röke.

Visa karta
Röke
Koordinater: 56.236434, 13.522115

Information om Röke

Röke skrevs förr Röge. Det är inte klarlagt hur länge det har varit bebott. Enligt ortsnamnsarkivet kommer ordet rök från höjd. Kyrkan byggdes i Röke i slutet av 1100-talet. En gammal sägen berättar att det var meningen att bygga kyrkan på Billa bjär i Harastorp. Det låg ungefär mitt i socknen. I Änglarp låg emellertid Trollehåla och trollen där ville inte ha kyrkan så nära eftersom de då skulle bli störda av kyrkklockan. Folket hade fraktat timmer till Billa bjär för att börja bygga när trollen en natt slängde ner allt i ån. Timret flöt iväg och fastnade nere i Röke. Det togs det som ett tecken på att det var meningen att kyrkan skulle byggas där.

Röke och Västra Torup bildade pastorat i början på 1400-talet.

Perioden från snapphanekriget 1676–79 och framåt präglades av strider och oro. Danskarna gjorde ett försök att återta Skåne 1709 men fick ge upp efter slaget vid Helsingborg 1710. På dessa 40 år minskade Skånes befolkning med 40 procent. Karl XI hade tankar på att helt byta ut befolkningen genom etnisk rensning men avråddes lyckligtvis av sina rådgivare.

Enligt danska historiker flydde 15 000 skåningar till Danmark. De tilläts inte återvända. 30 000 unga män skrevs ut till krigstjänst i Östersjöländerna. Få kom tillbaka. Cirka 30 000 omkom i strider i Skåne.

Befolkningen fick utstå plundring och mordbrand från både svenska och danska trupper samt de fredlösa snapphanarna. Det medförde att många dukade under av svält och umbäranden.

1710 kom pesten över Östersjön och folk dog i massor. I Skåne fanns vid denna tid 1 000 ödegårdar. Röke ska dock ha till allra största delen har undkommit pesten-

Från 1720 blev det lugnare. Men försvenskningen fortsatte och kyrkoordning och predikan hölls på svenska. Handelsförbudet med Danmark bestod länge. Skånes befolkning hade av tradition bedrivit en omfattande handel med Danmark och Tyskland. Där var en stor marknad för oxar och hemslöjdsalster från Göinge. Nu var man hänvisad till Småland dit vägarna var ofarbara och osäkra.

Det finns inte så mycket nerskrivet om folk på 1500- och början av 1600-talen. Det finns vissa skattelängder från dansktiden där endast mannen nämns. Det kom en förordning om att prästerna skulle föra böcker över födda och döda och i Röke finns kyrkoboken bevarad från 1647. Då upptogs tre skattegårdar samt prästgården och klockaregården.

Peder Pedersen, Jens Tulsson och Sven Nilsson hade vardera 1/3 mantal. Prästgården och klockaregården var inte mantalssatta. Prästgården var den som i senare år blev prästlönebostället och arrenderades ut. Prästen hade en del av sin inkomst från gården och en del i tionde av församlingsborna. Även klockaregården ägdes av församlingen och brukades av klockaren. 1903 förenades klockaretjänsten med skollärartjänsten och klockaregården arrenderades ut.

Laga skifte var en stor omställning för bönderna. Jorden graderades av en lantmätare och åsattes ett graderingstal. Den bästa jorden sattes till 1 på skalan. Jord som uppskattades vara värd hälften så mycket fick graderingstal 2, ändå sämre gradering 3, och så uppgraderades alla skifteslagets ägor på detta sätt. Sen skulle varje bonde ha sina ägor i 1 eller 2 sammanhängande skiften. De som haft bra jord och fick sämre på grund av omorganisationen skulle då ha större ytenhet.

Skolan byggdes 1868. Tidigare hade undervisningen ägt rum i det hus läraren Jöns Björkkvist bodde i. En telefonstation inrättades 1917 i Olander Anderssons hem. Den flyttades 1920 till kommunalhuset och senare till August och Frida Nelsons fastighet. Frida var telefonissa.

På 1800-talet kan man se i husförhörslängderna att det var en hel del hantverkare och andra yrkesmän i Röke by. Sen kom allt fler inrättningar till byn. Det inrättades ett gräddmejeri där man gjorde ost. 1906 bildades Röke andelsmejeri, som även tog emot även mjölk. Nytt mejeri byggdes 1938. Det var flera som hade en extrainkomst av att köra mjölkskjutsar.

Röke Sparbank bildades 1871 och höll först till i handelsboden, sen i gamla kommunhuset som härjades av eldsvåda 1942. Därefter byggdes bankhuset upp på sin nuvarande plats.

Röke by fick elektrisk ström 1927.

På 1950-talet fanns tre mataffärer i Röke by och tre bensinmackar låg utmed väg 24. I byn fanns mejeri, kvarn, poststation, skomakare, smedja, bank, skräddare, hårfrisörska, cykelverkstad, kafé, sjuksköterskemottagning, elaffär, två taxistationer och lastbilsåkerier. Förutom mejeriet fanns här lokalförening där bönderna handlade fodermedel, gödning och fick säden mald. Pastorsexpeditionen hade dagliga öppettider och banken öppet tre dagar i veckan. 2019 har den sen ett antal år öppet fem dagar i veckan.

 

Under varje stamfastighet kommer att finnas ett avstyckningsdokument samt information om gården före laga skifte.

 

 

 


Bildgallerier från Röke

Visa fler bildgallerier från Röke ›


Bilder och dokument från Röke

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Röke
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Tommy Borg