Humlesjö

Kategori: By

Koordinater: 56.251684, 13.566141

Information om Humlesjö

I jordeboken från 1583 skrivs namnet Humblesiöe. Troligen kommer förleden i namnet från växten humle och slutleden från sjön. Det fanns mycket humle och i jordrevningsprotokollet från 1671 ser man att det fanns 400 humlestänger. Betydligt fler än i de flesta andra byar. Även vilt växande humle finns fortfarande i Humlesjö.

På 1650-talet hette en av bönderna Nils Torkelsson. Han dog och änkan gifte om sig med Nils Svensson från Värsjö. Det står så här om Nils. ”Kom till Humlesjö först, där han blev bonde och fick sig en änka där, var där i 15 år och flyttade sen till Värsjö”. Sonen Torkel från första äktenskapet tog över gården. På en av de andra gårdarna var Nils Olsson bonde och den gården gick sen i samma släkt i många generationer. Nästa gård ägdes av Clement Tuvesson och den fjärde av Nils Nickolausson.

Som nämns ovan företogs 1671 en jordrevidering i Röke socken. Detta för att fastställa rätt skatteuttag på de efter krigen ofta ganska utarmade gårdarna. Om Humlesjö ryttarhemman kan vi läsa följande.

”Nils Svensson (23/64 mantal), Nils Olsson (23/64 mantal), Nils Niklasson (23/64 mantal), Bengt Larsson (23/64 mantal) i Humlesjö hava tämligen gott mulbete samt ängen är god maa med små starr. Dessutom smått ungt eneskog i vången. Jämväl surskog till täppe och bränne, bökeskog till 40 ollonsvin när ollon är. En liten frukthage till Nils Niklassons part. 2:e kvarnar att mala vår och höst. Dessutom en liten sjö, Humlesjön benämnd, dock till ringa nytta.

Utsädet löper till:
Råg och korn 95 1/3 skäppa.
Äng till hö 47 lass.
Humlestänger 450.

Den 5 juli 1740 inträffade en brand i Humlesjö. Tre av gårdarna förstördes vid branden.

I början på 1800-talet kallades gårdarna Hålegården,  låg i en sänka.  Markagården,  benämning på mark (skog).  Vångagården  vång (inäga).  Sjögården,  läge vid sjön och sen fanns Myralted,  sankmark.

Laga skifte ägde rum 1838. Gårdarna fick beteckningarna Humlesjö 1:2, Humlesjö 1:3, Humlesjö 1:4 och Humlesjö 1:5. Nu började också delningarna av gårdarna. Många utvandrade till Amerika och i slutet av 1800-talet hade alla fyra stamfastigheterna gått ur de gamla släkternas ägo.

År 1900 fanns nio hemmansägare och tre torpare.

Lite historia över de två gårdarna Humlesjö 1:3 och Humlesjö 1:4. De två gårdarna som ägs av syskonen Jakobsson och Tommy Nilsson har delvis en gemensam historia. Torkel Nilsson född 1657 var först gift med Svenborg Clemensdotter och hade med henne sonen Åke född 1686. Svenborg dog 1691 och Torkel gifte sig med Elsa Svensdotter. De fick barnen Nils och Bengta. 1708 köpte Åke Torkelsson gården dels av sin far Torkel samt dels av Clement Åkesson och Pelle Braske. Alltså båda gårdarna. Torkel dog fyra år senare. Nils var då 17 år. Änkan Elsa och halvsyskonen bodde kvar på gården. 1723 har Åke Torkelsson och Nils Torkelsson vardesa 1/4 mantal.

Åkes son Kjersten Åkesson dog 1763 då sonen Nils bara var 13 år och en arrendator drev gården till 1775. Torkel Nilsson på andra gården dog 1774, endast 34 år gammal. Kjersten Åkessons son Nils Kjerstensson gifte sig med änkan efter Torkel Nilsson och har sedan båda gårdarna i ca tio år tills Torkels son Nils var vuxen och blev bonde på Humlesjö 1:3.

Nils Kjerstenssons son Torkel född 1776 och Nils Torkelssons son Torkel född 1784 blev bönder på var sin gård. För att skilja de båda Torkel Nilsson skrev prästen i kyrkboken Torkel den äldre och Torkel den yngre.

 

 

 


Bilder och dokument från Humlesjö

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Tommy Borg