Kolumbo krog

Kategori: Vägkrog

Koordinater: 57.884356, 12.053503

Information om Kolumbo krog

Kolumbo krog (Stavades också som Columbo på äldre kartor)
Krogen låg söder om Lilla Viken. (Inga rester finns idag kvar och exakt position är svår att avgöra på grund av vägutbyggnaden. Du får tänka bort nya vägsträckningen och föreställa dig landsvägen som gick någonstans nere vid nuvarande E45:a. Äldre kartor har dock gett ett ungefärligt läge). Krogen hölls sannolikt redan på 1730-talet, och denna krog utgjorde onekligen en svår konkurren till Lilla Viken. Krögaren på Lilla Viken, Sven Wettling, anklagade smeden Sven Svensson på Kolumbo för ”olaga intrång i krögerinäringen”.
Sven Svensson kunde dock framlägga skriftliga bevis på att taxeringsmyndigheten i Göteborgs och Bohuslän upptagit krogen Kolumbo till ”utminuteringsavgift” för år 1765. Kolumbo låg således inte i Ale utan i Skårdals Skate och var därmed belägen i Bohuslän och rådde under ”Västra Hisings härad”.
Krogen förefaller att ha haft ett sämre rykte än något annat utskänkningsställe i Ale Härad. ”Bacchus dyrkades flitigt där, och en del dystra minnen var förbundna med stället”.
I samband med höstmarknaden i Kungälv 1881 förekom ett våldsamt uppträde på Kolumbo med slagsmål och knivskärning varav döden följde för en av de agerande. Gärningsmannen greps senare i Norge och dömdes till 10 års straffarbete i Sverige.
Den 24 maj år 1901 kom en man till den nu obebodda stugan. Han söp sig berusad och under rusets inverkan fick han infallet att ”oskadliggöra huset då det var kackerlackor i det” och anlade eld i stugan. Huset förstördes 28 maj 1901 och värdet av den gamla krogstugan värderades till 20 kronor.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

shf_nodinge1
Inmatare i Bygdeband för Nödinge sockens hembygdsförening.