Lahall gästgiveri

Kategori: Krog

Koordinater: 57.884356, 12.053503

Information om Lahall gästgiveri

Lahall
(Exakt läge för gästgiveriet är svårorienterat efter ombyggnaden av E45:an.
Lahalls gästgivaregård existerade förmodligen redan på sextonhundratalet. Troligtvis drevs gästgiveriet under dess första verksamhetstid av någon bonde, som tillika var gästgivare.
Byggnaderna var placerad ca 500 meter söder om nuvarande södra infart till Nödinge och hade hus på båda sidor om landsvägen. Enligt en förordning från 1734 skall ”gästgiverier tillgodose resande med husrum och förplägnad tillika skjutslägenhet utan befogade anmärkningar till kritik”.
År 1800 rekvirerades från bönderna i trakten mellan 600 och 800 hästar varje månad till Lahall för resande till Göteborg eller Vänersborg. Bönderna klagade ständigt på den långa och dåliga resvägen till Göteborg och föreslog att upprätta ett nytt gästgiveri vid Steken eller Nyebro (nuvarande Agnesberg), där utbyte av skjutshästar kunde äga rum vilket skulle avlasta Nödingeböndernas skjutsbörda.
(Gästgiveriet uppfördes vid Steken och finns idag, 2015-06, fortfarande kvar. Idag i form av ett ödelagt rött tvåvåningshus mellan handelsträdgården och Angeredsbron. Kallades i folkmun Gårdsten).
Gästgiveriet Lahall upphörde definitivt 1815 då ett nytt öppnades i Nol. Byggnaden flyttades till nuvarande Lillbacka om kallas numera för Granhäll. Huset har använts som barndaghem, hem för utskrivna från Lillhagens Sjukhus och är numera en privatbostad.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

shf_nodinge1
Inmatare i Bygdeband för Nödinge sockens hembygdsförening.