Idrottsplatser, Dalhem

Kategori: Idrottsplats

Koordinater: 57.550739, 18.532398

Information om Idrottsplatser, Dalhem

m

Hesselby Skyttegilles skjutbana i Dalhem

Hesselby Skyttegille bildades 1901. Skjutbanan och skyttevallen vid Malms i Dalhem iordningställdes 1902 av medlemmar i föreningen. En skyttepaviljong byggdes där år 1903. Dalhems IF har i gångna tider också utnyttjat skjutbanan för både bollspel och varpakastning, samt haft sina årssammanträden i skyttegillets paviljong. Hesselby skyttegille finns kvar än idag och är en aktiv förening. Skjutbanan hittar man om man kör från Dalhems kyrka mot Visby, cirka 200 meter förbi idrottsplatsen på vänster sida.Skjutbanan och paviljongen är inte synliga från landsvägen.

Munkbacken

Munkbacken är belägen vid Munkebos i Dalhem. Dalhems IF bildades 1905 och hade till en början sitt bollspel och varpakastning vid skyttegillets skjutbana, men fick senare använda Munkbacken som idrottsplats.. Föreningen inhägnade Munkbacken 1916.

Men Munkbacken var långt tidigare en plats för idrottslig verksamhet. Redan på 1880-talet finns belägg för att ungdomarna höll till på Munkbacken med sina spel och lekar. Även efter det att Dalhems IF flyttat till Gandarve äng samlade traktens ungdomar på Munkbacken om kvällarna och sparkade boll, kastade varpa, utförde kampsport och gamla lekar.

Idag är detta privat mark. Du hittar Munkbacken om du kör från Dalhem mot Roma kyrka, efter cirka en kilometer kommer du fram till skylten Tomte. Munkbacken finns in på den vägen direkt till vänster efter bron.

Gandarve äng

Dalhems IF fick 1933 arrendera Gandarve äng som låg centralt i bygden intill mejeriet mitt emot affären. Det var ett betydligt större omräde än det man tidigare haft tillgång till, och möjligheterna att utöva idrott blev större. Intresset för idrott ökade och blev ett lyft för föreningen. Idrotten som tidigare begränsats till de traditionellt gutniska idrotterna breddades då med såväl fotboll som allmän idrott.

Gandarve äng blev en samlingspunkt i bygden och det anordnades basarer, midsommarfester och andra fester med dans på utedansbana på ängen, ofta i samband med idrottstävlingar och fotbollsmatcher. Idag används platsen till fotbollsträning och midsommarfester.

Dalhems idrottsplats

Dalhems idrottsplats anlades efter det att Dalhems IF 1953 förvärvat ett markområde vid Hallvide. Där det tidigare var åkermark anlades flera forbollsplaner. Idrottsplatsen invigdes 1956. Under anläggningstiden hade föreningen kvar sina arrangemang och fester på Gandarve äng. På den nya idrottsplatsen byggdes klubbhus 1975, och en läktare kom till 1981. Fotbollen blev den dominerande sporten med många framgångar i såväl herr- som damfotboll. Även ishockey har spelats här under vissa perioder.

Planen ligger några hundra meter innan man kommer fram till Dalhems kyrka intll landsvägen från Visby. Den används ännu idag.


Bilder och dokument från Idrottsplatser, Dalhem

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Carlsson