Halla församling

Kategori: Församling

Halla församling har medeltida ursprung. Församlingen var under medeltiden eget pastorat för att sedan till 1962 vara annexförsamling i Dalhems pastorat. Från 1962 till 2006 var Halla annexförsamling i Vänge pastorat. År 2006 uppgick Halla i Vänge församling.
Från 2016 ingår Dalhems församling, Vänge församling och Östergarns församling samt Roma pastorat i Romaklosters pastorat som då kommer att omfatta 22 kyrkor.

Visa karta
Halla församling
Koordinater: 57.516928, 18.504753

Information om Halla församling

Halla socken ligger nästan mitt på Gotland. Ytan är ca 15 km² och består till stor del av odlad mark med inslag av skog. Halla gränsar till Roma samhälle där affärer m.m. finns. Avståndet till Visby är ca 2,5 mil.

Tidigare var det mest gårdsbebyggelse i socknen med äldre villaområden på Tomte och Högbro, men nya villor har under senare tid tillkommit.

Halla socken har medeltida ursprung. Den tillhörde Halla ting som ingick i Kräklinge setting i Medeltredingen. 1681 bildades Gotlands norra härad vilket Halla kom att tillhöra.

Vid kommunreformen 1862 övergick ansvar för de kyrkliga frågorna till Halla församling och för de borgerliga frågorna bildades Halla landskommun. 1952 kom Halla att ingå i Romaklosters landskommun för att sedan vid kommunsammanslagningen 1971 ingå i Gotlands kommun.

Halla hade tidigare egen lanthandel på Högbro. Där fanns även snickare, smed och mekaniker samt cykelaffär med verkstad.

I socknen finns många fornlämningar. Kända är sju gravfält från järnåldern, varav två stora vid Broe och Unsarve. Det finns stensättningar och en fornborg.

Personer från Halla som blivit kända är bl.a. rådmannen Hindrich Schmidt och hans hustru Ingrid Nilsdotter Gardea. De ägde borgen vid Hallegårde, eller Hallegårda slott som det ibland kallas. De levde på 1600-talet och har skänkt mycket till kyrkan, bl.a. predikstolen.

En annan person som vi minns är Joel Herlitz från Nygranne.  Han har dokumenterat och skrivit många artiklar. Bl.a. har han skrivit om Halla i sin bok ”Minnen från en bygd”.


Bildgallerier från Halla församling

Visa fler bildgallerier från Halla församling ›


Bilder och dokument från Halla församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30