Vrena Gård

Kategori: Gård

Visa karta
Vrena Gård
Koordinater: 58.859026, 16.704402

Information om Vrena Gård

Det som senare blev Vrena Gård var ursprungligen, ännu på 1600-talet, en av Vrena bys två hemman. Hemmanen kallades Östergården och Västergården. De var taxerade till 1 mantal vardera.
Senare blev den ena frälsegård under Tärnö och den andra en kronoskattegård.
I början av 1800-talet ägdes kronoskattegården av Adolf Carell. Han lät uppföra en ny mangårdsbyggnad med två flyglar som stod klar 1831.
1835 gjorde Carell en bytesaffär så att han fick frälsegården i utbyte mot Ilända Rusthåll samt Ilända Utgjord. De båda Vrenagårdarna sammanslogs därefter till en brukningsenhet men de behöll sina beteckningar Vrenaby 1:1 resp. 2:1 med en arealen på 154 har. På Adolf Carells gravsten på Vrena kyrkogård står det: Han gjorde by till gård.
Carell sålde senare de båda gårdsdelarna och de fick åter olika ägare. En ägare är Herman Östrand. Ägarna är ofta boende på annan ort.
Vrena samhälle börjar växa fram mot slutet av 1800-talet och behovet av bostäder är stort. En omfattande uppstyckning sker 1890 – 1910 då bland annat avstyckas Vrena Ångsåg år 1889, skolhustomten år 1898 och marken där kyrkan ligger med sin kyrkogård skänks till Vrena församling år 1908. Totalt avstyckas 19 olika delar, inklusive järnvägsområdet som avstyckades redan 1870, fram till 1909. Laga Skifte genomförs 1909 och då har Herman Östrand sålt sin andel, Vrena by 2 till Axel Jurell och ägare av Vrena by 1 är byggmästaren Håkan Bergkvist. Östrand behåller dock bland annat det avstyckade området Pilgrimsbo. Uppstyckningen fortsätter därefter i snabb takt, både av kvarvarande Vrenaby 1 och 2 och Pilgrimsbo.
Backa-Hosjö AB köper gården 1916 och är ägare fram till 1938 då återstående ”jordbruksdel” med mangårdsbyggnad och alla ekonomibyggnader säljs till till Lennart Rehnström.
1957 köptes gården av en bror till Lennart. Åkerarealen var då 100 ha. På gården fanns 6 unghästar, 40 kor, 20 ungdjur och 50 höns. Gården brukades av arrendator Otto Österberg som av olika ägare arrenderat gården sedan 1922. På gården fanns en befallningsman, L J Larsson. Som kuriosa – man hade telefon med nr 10. GM

Läs gärna Lennart Rehnströms berättelse från sin tid på Vrena gård under 1930-40-talet


Bilder och dokument från Vrena Gård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Teddy Munkesjö
Jag är föreningsredaktör för Vrena och Husby-Oppunda hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 0705 49 75 63 eller skriv till mig på adressen teddy.munkesjo@gmail.com.