Smålarp

Kategori: By

Smålarp by år 1707. Bebyggelsen var då samlad mellan Smålarpsån och vägen. Under andra hälften av 1800-talet gjordes utflyttningar av flertalet gårdar. Smålarp nr 6 har byggts upp på 3 olika platser, efter att de drabbats av bränder.

Visa karta
Smålarp
Koordinater: 56.154274, 13.151407

Information om Smålarp

Smålarp skrevs Smörlarp år 1490, Smullerup 1624 och Smålarp 1707.

Från början låg alla gårdarna väster om och parallellt med ån, fram till att utflyttningar gjordes under andra hälften av 1800-talet.

Smålarp 1-2 eller Hofgård låg längst söderut i byn. Man har trott att detta var en hovgård, en adlig gård där underlydande bönder fick utföra arbete eller ”hoveri”. Torsten Hannrup hävdar i sin bok Bjersgårdsarkivet, att någon sådan gård aldrig funnits i Smålarp. Däremot har det på 1480-talet funnits en skudgård som ingick i ärkesätets godsadiminstration (ärkebiskopen i Lund), och var den gård i byn dit bönderna skulle erlägga avgifter.

Småskolan  byggdes år 1887 strax väster om Smålarp nr.6, efter att under några år bedrivits i Fiskartorpet, ett undantagshus till Smålarp nr.6.

Skolhuset blev efter avveckling sedermera bostad till Smålarp nr.6.

Spruthuset i byn var beläget utmed vägen ca 150m söder om Hofgården, uppe  på backen. År 2015 finns det några tallar på östra sidan där det var beläget. Nyckeln till spruthuset fanns på Hofgården, enligt en gammal notering fick man passera sovrummet för att få tag i densamma !!!

”Stora- Annan”, hette Anna Gabrielsson var född 1815 i Oderljunga  och dog 1895. Bodde i undantaget till Smålarp 1-2, hon bar bl.a posten från Åby till Smålarp.

Lär ha tyckt om brännvin, använde kraftuttryck och svor mycket.

By-ordning  fanns det i Smålarp och Holm. I by-ordningen från 20 februari 1820 finns inte mindre än 50 paragrafer eller moment som reglerar det mesta om alla förpliktelser man hade att hålla sig till. Det gällde inhägnader för djur, hur djuren skulle förflyttas, väghållning, sotning skulle utföras 3 gånger om året.  8 paragrafer reglerade åboarnas  möte.

4§ låter sålunda. ”Kommer någon drucken eller utgjuter bannor och sjelsord eller annat oanständigt oljud uti wrede och bitterhet bör han derföre plikta 8 shilling”.


Bildgallerier från Smålarp

Visa fler bildgallerier från Smålarp ›


Bilder och dokument från Smålarp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per-Olof Carlson
Redaktör för Klippans hembygdsförening po@klippanshembygd.se 0733-900804