Harsta rote

Kategori: Ej definierat, se platsbeskrivning

Den nordligaste roten inom Tystberga socken där även kyrkan ligger.
Omfattar gårdarna i Klävsta, Harstahopen, Harsta, Utterö, Tystberga by, Långbro, Revlinge, Mälby och Sörby med underliggande torp och backstugor.

Information om Harsta rote

Den nordligaste roten inom Tystberga socken där även kyrkan ligger.
Omfattar gårdarna i Klävsta, Harstahopen, Harsta, Utterö, Tystberga by, Långbro, Revlinge, Mälby och Sörby med underliggande torp och backstugor. Gårdar:
Klävsta norrgård, sörgård och mellangård
Harstahopen
Harsta Stora och Lilla
Gamla Utterö
Nya Utterö skattegården och frälsegården
Långbro Stora och Lilla
Tystberga by
Revlinge
Mälby
Sörby

Klockargården

Torp:
Tullen
Vikstugan
Stora Backstugan
Källstugan
Kärrstugan
Holmstugan
Torslöten
Revlingeholm
Mälbystugan
Mälbytorp

Grenadjärtorp:
Revlingehult
Revlingestugan

Båtsmanstorp:
Klävstatorp
Långbrostugan
Qvarnängstugan

Backstugor/Stugor:
Lilla Klävstatorp
Hopalund
Fredriksborg
Hultstugan
Snickarhult
Eriksberg
Långbro hagstuga
Bergholm
Lilla Långbrostugan
Ullaberg
Nysätter
Stensborg
Jonsberg
Ekensholm
Holmslund
Lundhagen
Majhem
Kyrkbacken
Sockenstugan (ej bebodd)
Lilla Torslöten
Janslund
Sörbylund
Kristinelund
Skogshall
Petersborg

Dessutom har namnet Påfvelstugan nämnts på en karta utan att kunna kopplas till några boende i skrift.


Bilder och dokument från Harsta rote

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Dahlberg