Långbro

Kategori: By

By i Harsta rote inom Tystberga socken.
Bestod av 1-3 gårdar.
Uppdelning på Stora och Lilla Långbro då det var två gårdar och kallade upp-, ner- och mellangård då det var tre gårdar.

Information om Långbro

By i Harsta rote inom Tystberga socken.
Bestod av 1-3 gårdar.
Uppdelning på Stora och Lilla Långbro då det var två gårdar och kallade upp-, ner- och mellangård då det var tre gårdar. Den gamla byn låg samlad med upp till tre gårdar men Lilla Långbro flyttades ca 1860 till dess nuvarande plats.
Gårdarnas inbördes placering beskrivna här som egna platser kopplade till byn.
Dokumentet med brukarna placerade här.

Namnet Långbro får man nog tro kommer av en bro över den s k Stockbäcken som hade sitt utflöde i Svarvaren.

Namnet nämnd i skrift första gången 1313 då biskop Styrbjörn som ärvt gården byter bort en gård till Ingevald Estridsson.
Nästa uppgift är från 1362 då skifte sker av ett arv och en gård här ägs därefter av Geleke van Pytten.
1382 bytte Bo Jonsson Grip till sig en gård av Olof Haraldsson (Lossa).
En gård ägdes 1510 av Nils Bosson Grip.
Osäkert när det blev två gårdar vid Långbro.

Stora Långbro var kronogård i slutet av 1500-talet och fram till 1642.
Därefter ägdes den av Nynäs.

Lilla Långbro ägdes åtminstone 1580-1591 av Sigge Larsson.
1626 ägdes den av Nynäs.

Båda gårdarna hamnade sedan under Svärta bruk.
På 1760-talet delades bruket av Stora Långbro på 2 brukare. Senare började gårdarna därför benämnas nergården (=Lilla Långbro), uppgården och mellangården.
1831 brukades mellangården istället tillsammans med Långbro nergård.
1853 friköptes gårdarna av klockaren Erik Eklund och de brukades alla gemensamt som 1 1/2 mantal. Efter hans död skiftades gårdarna om så ett nytt Lilla Långbro bildades till 2/3-dels mantal. Det nya Stora Långbro blev 1 1/6-dels mantal.
Lilla Långbro flyttades ca 400 meter åt sydöst till dess nuvarande position.

Inom byns ägor låg även torpet Vikstugan, båtsmanstorpet Långbrostugan, samt stugorna Eriksberg, Lilla Långbrostugan och Långbro hagstuga.


Bilder och dokument från Långbro

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Långbro
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Dahlberg