Grändbo

Kategori: By

By i Grändbo rote inom Tystberga socken bestående av Backa, Berg, Bregård och Norrgård.
Troligen även namn på den gård de fyra gårdarnas ursprung.

Information om Grändbo

By i Grändbo rote inom Tystberga socken bestående av Backa, Berg, Bregård och Norrgård.
Troligen även namn på den gård de fyra gårdarnas ursprung.
Gårdarna i byn borde ha legat under Sundboholm men nämns inte i ägoskriftet där 1383. Däremot nämns då ett Bennabode i Tystberga socken som inte existerar någon annanstans i skrift. Möjligen är det en felskrivning och avser i själva verket Grennabo som borde ha varit en gård från början.
Vartefter landhöjningen gjorde mer mark brukbar så delades den i fyra gårdar:
Backa och Berg nämnda första gången 1454.
Norrgård nämnd första gången 1514.
Bregård nämnd första gången 1522.
Namnen på gårdarna syftar på var de ligger inom byn.
Norrgård kan exempelvis bara vara en norrgård till Berg.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Dahlberg