Slättsjö

Kategori: By

Slättsjö by bestod i mitten av 1600-talet av ett tiotal skattehemman fördelade på två mantal.

Koordinater: 56.279850, 13.463358

Information om Slättsjö

Slättsjö i äldre tid.

Stavningen av namnet är olika  i äldtre tider. I jordeboken 1583 står det Slettesiöe, i en mantalslängd från 1596 står Slettesöe och i friskytterullan 1679 står Slesöe. Från 1783 skrivs namnet Slättsjö.

I Slättsjö har många av stamhemmanen egna namn sen långt tillbaka i tiden. På Gökatorp hette brukaren på 1600 talet  Matthis Bendtzön. På Hökatorp bodde Krog Tullisön född ca 1624 och även Johan Höök fanns här i slutet på 1600 talet. Hökatorp nämns som Krattatorp i någon längd. På Hyltebygget  vigdes Nils Hansson med Boel Eskilsdotter 1647. På Sjöholma hette brukaren Eskil Aagesön i början  på 1600 talet och på Pyringatorp bodde Nils Gammalsson.
Att gårdarna hade torp som slutled betydde inte att de var torp i mening arrendetorp vilka blev vanliga på 1800 talet utan detta var nybygge under byn.  Sen delades gårdarna i vanlig ordning och många nya fastigheter bildades.

Slättsjö by efter jordrevninen 1671. Byn bestod av 2 mantal.
I Slättsjö by genomfördes en jordrevning år 1671. Jordrevning var en kartläggnig och värdering av marken för skattläggning och kontroll av rätt ägare efter krigen och övergången från Danmark till Sverige.
Slättsjö 1 tre gårdar, Gökatorp, Slättsjö 2 Hökatorp, och del av Sjöholma.
Bestod av 3 gårdar i Slättsjö by, varje gård på 1/5 mantal, (Krattakull (x) senare Hökatorp  1/10 mtl , Gökatorp 1/5 mtl, samt del av Slättsjö utmark (senare Sjöholmen) 1/10 mtl.
Summa  5/5 = 1 mantal.
x) Enligt von Burmans karta över Skåne från 1684 fanns en plats i Slättsjö, i några handlingar kallad Krattakull alt. Krattatorp alt. Slättsjö 3, belägen ungefär vid Hökatorp men Slättsjö 3 är öde efter 1700.

Slättsjö 4 två gårdar, Slättsjö 5 Pyringatorp, Slättsjö 6 Hyltebygget och del av Sjöholma.
Bestod av: 2 gårdar i Slättsjö by à 1/4 mantal,  Pyringatorp eller Pelleperstorp 1/4 mtl,  Hyltebygget 1/8 mtl samt resterande del av Slättsjö utmark senare Sjöholmen 1/8 mtl.
Summa 4/4 = 1 mantal.

Sen bildades nya gårdar genom delningar, hemmansklyvning, avstyckning m.m. och år 1900 fanns det 23 hemmansägare och tre torpare i byn. Totalt var 148 personer skriva i Slättsjö år 1900, i dag är c:a 50 personer permanent boende i Slättsjö.

I Slättsjö har Röke Sockengille dokumenterat 42 torp, 36 är utmärkta i terrängen, sex har blivit friköpta till små gårdar och några har vi inte kunnat återfinna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 


Bilder och dokument från Slättsjö

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Slättsjö
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per Åke Sjöstedt
Tel +0451-41587 Mail: skopest@telia.com,