Norrby socken

Kategori: Socken

Jordbrukets utveckling under 1900 talet.

Koordinater: 59.934673, 16.729349

Information om Norrby socken

Norrby är en gammal  jordbruksbygd där gårdarna gått i arv i hundratals år. I de flesta fall från generation till generation. Frånsett några kvarnar och sågverk har några större industrier inte funnits. Gårdarna har varit på ungefär 1/4 mantal och i samtliga har funnits 4-5 eller flera kor. Till detta ett antal mindre torp med en eller 2 kor Bara ett fåtal större gårdar fanns inom Norrby. Däremot  fanns ett flertal så kallade frälsegårdar. Bönder som betalade sin skatt till adeln. Under generationsskiften  på 1900-talet har allt förändrats. De flesta gårdar har slagits ihop till större enheter. Inägor och åkergipar har fått växa igen. Den generation som skulle ta över har skaffat sig andra arbetsuppgifter. Hela byar har försvunnit från fastighetskartorna. Gårdarna bebos nu av andra yrkesfolk, är sommarstugor eller står öde. De torp som finns kvar är nästan alla sommarstugor. I början av 1900 talet fanns i Norrby 100 tals djurägare, med hästar och kor. Den sista mjölkleverantören i Norrby försvann 2014. En del hästar finns kvar, men inga så kallade arbetshästar. Av de större gårdarna som nu finns kvar bedriver de flesta endast spannmålsodling.

Norrby 2015    Bosse

 

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist