Vassbo..

Kategori: Gård

Koordinater: 58.089281, 12.346858

Information om Vassbo..

Invid sjön Vanderydsvattnet ligger den gamla frälsegården Vassbolund eller som den heter i dagligt tal Vassbo.

Vassbo

Vid husförhör år 1811 kallades gården: ”Rödjan el. Vassbolund”. Vid husförhör åren 1841 och 1855 hette den ”Rödjan eller Wassbo”

Hur gammalt är Vassbo?  På en karta från 1695 talas om ”Wasbolunds nya och gamla gård”.

Kända brukare/arrendatorer:(namn och födelseår)

Gunnar Börjesson 1776

Anders Andersson 1812

Pehr Larsson 1809

Gustav Persson 1847

Aron Gustavsson 1882

Oskar Larsson 1900

Oskar Larsson övertog Vassbo 1934 efter Aron Gustavsson och hade det till 1959. Det blev sedan under en kort tid skogsarbetarbostad och har efter detta varit sommarbostad.

Åke Aronsson, son till Aron Gustavsson, har berättat följande:

 …Aron byggde om mycket i Vassbo. Bl.a. höjde han bjälklaget i boningshuset så att takhöjden blev bättre, yttertaket höjdes och trappan till vinden byggdes om så att spannmål lättare skulle kunna bäras upp. En ny glasveranda byggdes. Den gamla ladugården revs och ersattes av en ny och betydligt större.

 Vid rivningsarbete i huset hittade Aron resterna av en orm, som någon gång lagts in i väggen strax över en dörr.

 Sätesgården Vassbolund låg uppe på åsen vid Vassbo på 1500-1700-talet och man kan där idag se spår av boningshusets grund. Tillfartsvägen fram till Vassbolund var till en del stensatt, den kom från öster genom Sandvikshage och gick vidare upp från östra foten av åsen. Där vid den nuvarande åkerkanten låg en grindstuga, och man tror att då den revs gick en del av virket vidare till att bygga i Vassbo.

 Intill Vassbolunds gamla stengrund har någon senare i historien påbörjat något slags byggnad, kanske en smedja, men bygget ser inte ut att ha blivit färdigt och kommit till användning.

Aron tyckte sig se då han arbetade med huset i Vassbo att huset från början bestått av ett rum och kök, och att huset då har haft ingång från sjösidan. Huset har senare breddats och då utökats med de två kamrarna.

 Hagmarken sydväst om Vassbo, ner mot sjön, var fram till 1920-talet delvis åkermark och för att skydda åkrarna mot sol och uttorkning, planterades rader av lindar…

Området såddes till betesmark på 40-talet och då togs en hel del av dessa gamla lindar bort – men inte alla – några står kvar.

  • Rune Larsson

Vassbo. 

Ägare:  1:1  ½   ½  Koberg

Torpare:         Oskar Emanuel Larsson f 27/6 1900

Hustru:          Anna Henrietta Andreasdotter f 7/8 1907

Barn:                                   Britta f 1929

Alf Rune f 1932


Bilder och dokument från Vassbo..

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åke Karlsson
Åke Karlsson Bygdebandsredaktör för Hålanda hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Hålanda är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 0520-668384, eller skriva till mig på adressen akmt43@gmail.com