Skirsjövägen 10, Missionshuset, Norra Björnfall 1:37

Kategori: Villa

Visa karta
Skirsjövägen 10, Missionshuset, Norra Björnfall 1:37
Koordinater: 58.853490, 15.165510

Information om Skirsjövägen 10, Missionshuset, Norra Björnfall 1:37


Byggd 1898

LÄNK: Information om Missionskyrkan

F.d. Missionshus. I dag privatbostad

För mer information – se Hus och människor i Mariedamm Del 1

utgiven av Mariedamms förening.

Nedanstående från Sveriges bebyggelse 1956

Björnfall Norra 1:37, Sjövik 2, Missionshus, Mariedam: 1.824 kvm. Tax. 21.000 (1.000, 20.000). Trä, 1898, 2 samlingslokaler m. plats för 150 resp. 50 personer, 1 kök, 1 kapprum samt 1 bost.läg. om 1 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. o. mod. 1956. El, v, avl, cv, vv, wc. Bost.läg. disp. av vaktmäst. David Hult.

Den 13 sept. 1874 bildades Lerbäcks södra missionsfören., den första sammanslutningen av missionsvänner i trakten. Sammanträdet hölls i Mariedams skolhus. Föreningens ändamål skulle vara ”att bringa evangelium åt de medelåterlösta, vilket är det enda medel som kan väcka liv i den döda s.k. kristenheten”. Till föreningens förste ordf. valdes August Schölin, Björnfall. Andliga sammankomster skulle hållas minst två söndagar i månaden, varvid styrelsen hade att anskaffa ”en i evangelium begåxrn a falare”. År 1876 utsågos söndagsskollärare för fem söndagsskolor, och vidare skulle tre syföreningar verka. Allt efter som föreningens medlemsantal ökades, framstod behovet av en församlingsordning, och på hösten 1885 bildades Mariedams  issionsförs. och upprättades stadgar. Medlemsantalet var då. 40. Till förest. utsågs Oscar Jansson, Isåsen, en befattning som han innehade under en lång följd av år. Här som annorstädes sågs den fria  missionsverksamheten icke alltid med blida ögon, och man ville stänga skolhuset för predikan. Frivilliga gåvor började därför insamlas för byggandet av eget missionshus. Tomtmark inköptes vid sjön Skiren, och 1898 kunde missionshuset invigas. Många ha de väckelser varit som dragit fram över södra Lerbäck. År 1886 tjänade missionseleven Karl Forsman samt 0. F. Wikholm, vars möten rönte stor uppmärksamhet. Den senare blev Svenska Missionsförbundets första Kinamissionär och fickoffra livet för sin tro. År 1904 drog en annan väckelse fram över bygden, då lappmissionären A. G. Pettersson predikade. Som en följd av den ökade livaktigheten kunde en ungdomsförening bildas 1904. Den förste av församlingens egna predikanter var David Norander, som verkade i Mariedam och Zinkgruvan. Ar 1955 började en genomgripande restaurering av missionshuset, och under denna tid fick förs, hålla sina gudstjänster i kyrkan. Aterinvigningen skedde 1956. Förs. har nu ca 50 medlemmar med pastor Karl-Olov Lindqvist som förest. och vaktmäst. David Hult som ordf. Söndagsskola hålles med ca 60 barn, och vidare finns juniorfören. med ett 20-tal juniorer. Äg. Mariedams missionsförs.

 


Bilder och dokument från Skirsjövägen 10, Missionshuset, Norra Björnfall 1:37

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Peter Lundquist