Ängsta 3.3

Kategori: Gård

Laga skifte skedde i Ölsta mellan åren 1856-1862. 14 bönder fanns i anteckningarna vid skiftets slut.10 av dem tvingades flytta ut, 4 blev kvar i byn.. 2 av gårdarna utflyttades till Ölsta ängar. Ängarna som med tiden fick namnet Ängsta.

Koordinater: 59.934673, 16.729349

Information om Ängsta 3.3

Följande anteckningar finns i laga skifte om Erik Ersson. Ölsta 3.3.  ½ mantal utflyttas och bygger inom 5 år från skiftets fastställande på Ölsta ängar. Utflyttande delägare äger under förenämnda tid begagna sina gamla hustomter, men skall därför från skiftets tillträdande den 15 okt 1859 årligen erlägga till jordägaren 50 öre för varje uppskattat kappland. Till Ängsta efter laga skifte flyttade . F.d bonden fadern Eric Ersson f. Svartbäck 1797 med hustru Catharina Ersdotter f. Ölsta 1808. Sonen nya bonden Eric Ersson f. Ölsta 1831. Gift 1862 med Johanna Matilda Jansdotter f. Måtteby Fröshult 1839. Barn: Erik Arvid f. 1863, Carl August 1867, Christina Matilda 1870 död 1873, Frida Eugenia 1873, Elin Josefina 1879, Ida Matilda 1882, Johan Alfred 1876 död 1876.      Fadern Eric Ersson f. 1797 avlider 82 år i stenpassion 1880. Modern Catharina Ersdotter f. 1808 avlider 78 år gammal av avtyning 1886.      1891 finns i Ängsta bonden Erik Ersson f. 1831, hustru Johanna Matilda f. 1839 samt barnen Erik Arvid , Frida Eugenia, Edla Josefina och Ida Matilda.      Erik Arvid gifter sig 1904 med Johanna Matilda Andersson f. 1865 i Åby Sala landsf.     Fader Erik Ersson f. 1831 avlider 1907 i bråck 76 år gammal. Moder Johanna Matilda Jandsdotter avlider 1907 av avtyning 68 år gammal. Systrarna Ida Matilda, Frida Eugenia och Elin Josefina flyttare åt olika håll..     Erik Arvid och Johanna Matilda Andersdotter får inga egna barn. 1917 arrenderas fastigheten ut till syster Frida Eugenia och hennes man Karl Johan Larsson f. i  Ölsta 1874, samt deras barn Johan Martin f. 1903, Märta Gunborg f. 1906, och tvillingarna Karl Elis och Elsa Eugenia f. 1914.    Erik Arvid f.1873 avlider 1926. Johanna Matilda Andersson förklaras för sjuk och flyttar till Ulleråker där hon avlider 1934. Frida Eugenia avlider 1928, maken Karl Johan Larsson 1936. Kvar finns 1938 barnen Johan Martin, Märta Gunborg, Karl Elis och Elsa Eugenia.      Johan Martin f. 1903 blir den som tar över gården tillsammans med broder Karl Elis. f. 1914. Johan Martin gifter sig 1942 med Anny Larsson f. 1902 i Kumla. De får inga barn tillsammans. Karl Elis gifter sig 1951 med Anna Elisabeth Berger f. 1915 i granngården. De får 3 barn tillsammans Kerstin Margareta 1953, Anna Birgitta 1955, Karl Ingvar 1957. Ingen av barnen blir kvar hemma i Ängsta. Några år efter hustruns död 1968 säljs fastigheten och Karl Elis flyttar till Sala. Han avlider 2009 och då bor han i Danmark utanför Uppsala. Johan Martin och Anny  blir nu ensamma kvar på av gården. Johan Martin hade vid sidan av jordbruket ett stort intresse för biodling och en mindre biodoling fanns uppbyggd i trädgården. Märta Gunborg avlider i Sala 1993, Elsa Eugenia f. 1914 står som sjuklig och avlider i Ängsta 1972. Bonden Johan Martin avlider samma år, hustru Anny flyttar in till Sala. Fastigheten köps 1983 av Bengt Höijer från Isätra. Som säljare står Karl Elis Larsson.                                          Bostadshuset har under åren hyrts av flera olika familjer.

Norrby 2015 BosseTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist