Ängsta 3.2

Kategori: Gård

Laga skifte skedde i Ölsta mellan åren 1856-1862. 14 bönder fanns antecknade vid skiftets slut. 10 av dem tvingades att flytta ut. 4 blev kvar i byn. 2 av gårdarna utflyttades till Ölsta ängar. Ängarna som med tiden fick namnet Ängsta. Följande anteckningar finns i laga skifte om Lars Olsson.

Koordinater: 59.934673, 16.729349

Information om Ängsta 3.2

Lars Olsson Ölsta 3.2, ½ mantal utflyttas och bygger på Ölsta ängar inom 5 år från skiftets fastställande. Utflyttande delägare äger under förenämnda tid begagna sina gamla hustomter, men skall därför från skiftets tillträde den 15 okt 1859 årligen erlägga till jordägaren 50 öre för varje uppskattat kappland.     En av dem som tvingades flytta ut från byn var Lars Olsson f. Ölsta 1822. Gift 1847 med Carolina Ersdotter f. Kängsbo, Kumla 1829. Med var också Lars far Olov Olsson f. 1793. Lars och Carolina får barnen Lars Johan 1849, Brita Stina 1851, Anna Matilda 1865 Ida Carolina 1867, Clara  Vilhelmina 1869.     Sonen Lars Johan f. 1849 gifter sig 1878 med Kristina Karolina Andersson f. i Möklinta 1854. De tar nu över fastigheten.  Barn: Johan Emanuel f. 1878 men avlider efter ½ år, Ernst Ludvig 1881, Frida Axelina 1883 död 1884, Josefina Axelina 1885. Lever gör också Johans  far och mor Lars Olsson och Carolina Ersdotter. Lars Johans farfar f. 1793 Olof Olsson avlider 84 år gammal av ålderdom.  Fadern f.d. bonden Lars Olsson avlider i slag 71 år gammal 1894.      Lars Johans son Johan Ernfrid Johansson/Berger (prästen skriver, kallar sig Berger) gifter sig 1910 med Anna Augusta Larsson f. 1869 i Ölsta. Barn: Svea Karolina  f. 1911, Margareta Eugenia 1913, Anna Elisabeth 1915. Lars Johans mor Karolina Ersdotter f. 1829 avlider 1915 av ålderdom 84 år gammal.  Hans hustru Kristina Karolina f. 1854 avlider 1914. Lars Johan avlider 1931.   1910 står som hemmansägare Johan Ernfrid Berger f. 1879 f. 1879 med hustru Anna Augusta och döttrarna Anna Kristina 1911, Margareta Eugenia 1913, Anna Elisabeth 1915. Bergers hustru Anna Augusta avlider 1942. Anna Elisabeth gifter sig med Karl Elis Larsson i granngården och flyttar dit. Johan Èrnfrid Berger avlider 1957. Som arrendatorer kommer Johan Elis Pettersson f. 1899, hustru Valborg Eugenia Larsson f. 1903, samt sönerna Johan Lennart Elisson f. 1925 och Erik Elisson f. 1927. Valborg avlider 1968 0ch Johan Elis 1978, sönerna tar över arrendet. Bröderna Elisson avlider 1977 och 1997.      Margareta Eugenia Berger f. 1913 lever till 1966. Fastigheten arrenderas under några år av bröderna Eljansbo. År 2000 säljs fastigheten av Karl Elis barn Kerstin Nordling, Birgitta Andersson och Ingvar Larsson till bröderna Eljansbo. År 2001 avyttras ekonomibyggnaderna till Hans Eriksson och Linda Smedberg.

Norrby 2015

Bosse

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist