Sododalen

Kategori: Naturanknutet

Koordinater: 62.272264, 13.508082

Information om Sododalen

Sododalen är förstås dalgången kring bäcken Sodan och den har ibland kallats Sonfjällets hjärta. Kring Sodan är växtligheten relativt frodig och därför släppte folk från Viken men även Hede ut hästarna på bete här efter buföringen. Sedan fick de gå fritt och beta tills det var dags för slåttern. Stigen från Nyvallen till Sododalen via passet mellan Valmfjället och Gråsidan kallas för Hästvägen eftersom det var den stig man huvudsakligen använde när man hämtade, lämnade eller såg till hästarna. Hästtjärnen kallas förstås så eftersom hästarna ofta uppehöll sig här. Dels fanns ju vatten, men även en del bete och dessutom fanns ju färre insekter där uppe på kalfjället.

Litet längre ned i Sododalen, mellan Medstöten och Björnvålen, bodde under några år på 1860-talet en man från Glöte kallad Buttuls-Jonas med hustrun Anna Svensdotter, född i Sörviken 1831, och övrig familj. Mer att läsa om dem finns i Hede Hembygdsförenings årliga skrift Hede socken förr och nu nr 30, som utkommer försommaren 2011.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson